За нас

Името на фирмата – КАБАНО – идва от испанската дума Cabaña, обикновено използвана за малки къщи със сламен покрив, “строени” повече в топлите страни. Вече над двадесет и пет години ние постоянно проектираме, строим и благоустрояваме все по-хубави и здрави сгради от онази Cabaña, която започнахме в зората на частното проектиране и строителство/ Множеството жилищни, обществени и инфраструктурни обекти, които сме проектирали и/или изпълнили ни задължават да запазваме колектива си през годините, за да можем да продължим да работим на същото високо ниво, на което клиентите ни са свикнали. Стремим се да сме в крак с новите тенденции и повишаващите се изисквания към нашата работа и сме готови да изслушаме всяка идея и концепция.
Вратите ни отвориха през 1992 г. с основна дейност проектиране и вътрешни хидроизолации с материалите на THORO - Belgium. През 1994 г. започнахме да участваме в строителството и реконструкции на сгради, като през 1996 година вече ремонтирахме, възстановявахме и хидроизолирахме съоръжения от републиканската мрежа - мостове, надлези и т.н. През 1998-ма година започнахме да проектираме и изпълняваме множество паркови среди, басейни, започнахме да работим и със щампован бетон на различни обекти в и извън гр. Бургас.
Кабано разполага с квалифицирани екипи за целия инвестиционен процес - от промяна предназначение на земеделска земя до проектиране, интериорен и екстериорен дизайн и последващото ги строителство на обекта. За да добиете представа за конкретни задачи, проектирани или изпълнени от нас, можете да разгледате категориите по различните дейности, които фирмата развива: строителство, проектиране, геодезия, дизайн, изолации, промяна предназначението на земеделски земи.

1
Проектиране

Като едно от първите проектантски бюра в Бургас и региона, ние се стремим вече двадесет и пет години да поддържаме енергичната работна среда в екипа ни от професионалисти, за да сме сигурни, че клиентите ни ще получат практичното, цялостно и оптимално решение на техния въпрос. Всеки един от нашите проекти - множество жилищни сгради, производствено-складови бази, бензиностанции, хотели, благоустройства – е резултат на ентусиазма ни и близката ни връзка с клиентите. Чрез издадените сертификати за управление на качеството и околната среда – ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 – гарантираме прилагането на добрите ни практики, както и устойчивото им развитие в динамичната конкурентна среда. Познаването на нормативната уредба и дългогодишния ни опит е гаранцията, че ще намерим верния отговор на всеки въпрос, свързан с инвестиционното проектиране.

2
Строителство

Кабано се занимава със строителство и строително монтажни работи в гр. Бургас и региона от 1994 година, като за това време сме успяли да изградим, ремонтираме или реконструираме множество обекти от сферата на високото и ниското строителство. През годините сме участвали в работи по програми "ФАР" и "Красива България", както в гр. Бургас, така и в околни села и градове, като доказателство за качеството на изпълнените работи са множеството референции, предоставени ни от клиенти и партньори. Носители сме и на Сребърен Приз в категория "Средни фирми" през 2002 година, връчен от тогавашната Строителна Камара. Запазили сме ядрото от изпълнителския ни екип непокътнато, като разширяваме спектъра си на дейност и се стремим да повишаваме квалификацията на служителите ни и качеството на извършваните от нас строително-монтажни работи.

3
Дизайн

През 2014 година, чрез новия ни ексклузивен бранд "AnnoZero" започнахме да предлагаме бутикови интериорни проекти. „Смесваме работата с удоволствието, удоволствието с нововъведенията, а нововъведенията – с развитието.” Основата на нашите идеи са залегнали в модернизма, както в техническите решения, така и в използването на нови материали и начини на изпълнение. Често привидно сложен лабиринт от проблеми не се нуждае от нищо, освен едно елегантно решение. Това е целта ни – да открием това решение. Да успеем с него да организираме семпло и ефикасно пространство за работа, удоволствие и развитие. Заедно с това, насочваме клиентите си през пъзела от организационни дейности – нормативни правила, конструктивни изисквания, функционални нужди, избор на материали, за да достигнем накрая до продукта, който ще донесе спокойствие и удоволствие.

ОСНОВАТЕЛИ

инж. Димо Илиев - завършил ПГС във ВИАС София, управител на фирмата, основател на Лайънс Клуб - Бургас, Дистрикт-управител за 2003-2004г. на Дистрикт 130 - България;

арх. Паруш Зафиров - завършил Архитектура във ВИАС София, след излизането си от фирмата работи като главен архитект на гр. Средец;

инж. Груд Илиев - завършил ВИК във ВИСИ София, дългогодишен главен инженер на ВИК Бургас;

инж. Лилия Зафирова - завършила ВИК във ВИАС София, след излизането си от фирмата основава собствена фирма ЕТ "Кабано-Л.Зафирова";

"ЕНИСОЛ" ООД - София - след изнасяне на дейността си /промишлена роботика/ в САЩ напускат фирмата;

инж. Валентин Костов - завършил Пътно Строителство в ИСИ Тюмен (Русия), специалист по хидроизолации и саниране на стоманобетонни конструкции по методите на BASF-THORO Белгия 

СЕРТИФИКАТИ

РЕФЕРЕНЦИИ

ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website