Проектиране

Като едно от първите проектантски бюра в Бургас и региона, ние се стремим вече двадесет и пет години да поддържаме енергичната работна среда в екипа ни от професионалисти, за да сме сигурни, че клиентите ни ще получат практичното, цялостно и оптимално решение на техния въпрос. Всеки един от нашите проекти - множество жилищни сгради, производствено-складови бази, бензиностанции, хотели, благоустройства – е резултат на ентусиазма ни и близката ни връзка с клиентите. Чрез издадените сертификати за управление на качеството и околната среда – ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 – гарантираме прилагането на добрите ни практики, както и устойчивото им развитие в динамичната конкурентна среда.

 • Славейков кв. 15
  Цялостно проектиране на жилищна сграда в гр. Бургас. Цялата застроена площ е над 4600 кв.м., като е постигнат Кинт от 3,0, който е и максимално допустимият за устройствена зона Жг2. Жилищните етажи са седем, а паркирането е изцяло осигурено в подземен гараж, надземно като самостоятелни гаражни клетки и открити паркоместа - общо 53 броя. В партерно ниво са разположени и два магазина за промишлени стоки. Изпълнени са всички нормативни изисквания за достъпност от хора с увреждания, както и тези за осигуряване на безопасност при пожар. Всички проектни части са съгласувани със заинтересованите страни и е издадено Разрешение за Строеж през м. Август, 2017 г.
 • BMW Бургас
  Автоцентър с шоурум и складова база на Бова Кар - официален представител на BMW в гр. Бургас. Сградата се състои от сутерен и два надземни етажа, като общата разгъната застроена площ е 4300 кв.м. Проектът по част Архитектурна е изготвен съгласно последните тенденции във фирмения дизайн на BMW, като всеки детайл е изпълнен съгласно високите изисквания на компанията. Сградата се състои от Сутерен с разположен в него автомобилен склад и автомивка, I-ви етаж с търговска зала, сервизни помещения, складови помещения и други и II-ри етаж, в който са разположени офиси. Проекти по всички части са изготвени и съгласувани 2014 г., след което е издадено разрешение за строеж, а сградата е въведена в експлоатация през есента на 2015 г.
 • Меден Рудник кв.14
  Цялостно проектиране на смесена сграда с подземен гараж в УПИ III кв. 14, в зона "А" по плана на ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас. Сградата е свързана на калкан със съседен УПИ, като корнизните коти са няколко - 18.00 м, 21.00 м. и 27.00 м., при спазване нормативните изисквания по ЗУТ. Общата застроена площ е 11 190 кв.м. В рамките на УПИ е реализиран подземен паркинг, като общият брой паркоместа е 69 бр. В партера на сградата са решени две заведения за хранене - тип "Бистро" и тип "Бързо хранене", пекарна за закуски, кафе-сладкарница, 9 броя магазини за промишлени стоки, детски център с капацитет до 20 бр. деца. Първи и втори жилищни етажи осигуряват четири учебни центъра с прилежащи помещения, салон за красота и офиси. В етажите от III до IX са разположени жилища и ателиета.
 • Перущица 1&3
  Цялостно проектиране на три жилищни сгради в съседни имоти, на ул. Перущица №1 и 3, в гр. Бургас. Общата РЗП на сградите е около 2000 кв.м., като в тях са разположени дву- и тристайни апартаменти, офиси, паркоместа в подземен гараж, който е общ за двата УПИ, и отделни гаражни клетки в партера. Всички проекти са изготвени и съгласувани с отговорните контролни органи, като е получено разрешение за строеж и е започнато строителство на сградите през пролетта на 2017 г.
 • Рибно тържище Фишланд
  Цялостно проектиране на складово-хладилна база за съхранение на риба и рибни продукти и монтаж на фотоволтаична електроцентрала на покривите, в м. "Дванадесетте", гр. Бургас. Застройката е едноетажна, с обща РЗП от над 5700 кв.м. В складово-хладилната част са решени четири големи хладилни склада с рампа за камиони, пакетажно с камера за шоково замразяване, седем офиса за обслужване на малките камери, битови помещения за персонал, складови помещения и други. Административната част се състои от два етажа, в които са организирани офиси, заседателна зала, кухненски кът, санитарни помещения и търговски отдел. Върху покривите и като навеси над паркинга е изпълнена фотоволтаична централа, с монтирани 2530 бр. фотоволтаични панели с обща мощност над 500 KWp. Всички проекти са изготвени и съгласувани от нас и предадени за издаване на Разрешение за Строеж през м. май, 2013 г. Сградата е построена и въведена в експлоатация през 2015 г.
 • Медово
  Еднофамилна жилищна сграда в с. Медово, община Поморие в средиземноморски стил, с площ от 305 кв.м. Състои се от сутерен, в който са разположени техническо помещение и складове, първи етаж - дневна, кухненски бокс, две спални, кабинет, баня и покрита веранда, и втори етаж, решен като една голяма спалня, с всички удобства към нея - баня, тоалетна, тераса. Проектът е завършен през 2017 година, започваме работа и по строителството на 20.06.2017 г.
 • Елтрак
  Шоурум и сервизен център на ЕЛТРАК - България, цялостно проектиране 2015 г. Сградата е с РЗП 1176 кв.м., в която са разположени търговска зала, офиси, складове, сервизна зона, автомивка и технически помещения. Конструкцията е стоманобетонна, а външните стени са решени с алуминиеви панели с топлоизолация и структурно остъкляване. Строителството ще започне през есента на 2017 година, а сградата ще бъде въведена за експлоатация през 2018 година.
 • Лахана - Бургас
  Цялостно проектиране - архитектура и всички инженерни специалности - на три самостоятелни жилищни сгради в м. Лахана, общ. Поморие. Две от сградите са еднотипни, с площ от 165 кв.м., а третата - 147 кв.м., като разликата е в броя спални - по-малката къща разполага само с две. Проектите са приключени, съгласувани и е получено разрешение за строеж в началото на 2016 г.
 • Братя Миладинови кв. 25
  Цялостно проектиране на жилищна сграда с аптека и заведение за обществено хранене в кв. 25, ж.к. Братя Миладинови, гр. Бургас. Сградата се състои от Сутерен, в който са решени 19 броя паркоместа, Партер с аптека и заведение за обществено хранене и 9 етажа с разнообразни жилища - дву- три- и четиристайни. Общата застроена площ е близо 3000 кв.м. Всички проекти са изработени и съгласувани с Община Бургас, ЕВН, ВИК и други заинтересовани страни и е издадено Разрешение за строеж в края на 2016 г., като сградата е в строеж и ще бъде въведена в експлоатация през 2018 г.
 • Лозенец ВИП хоумс
  Ваканционен комплекс в с. Лозенец, 2007 г. - цялостно проектиране.
 • Еклектика
  Интериорен дизайн на тристаен апартамент в сграда, построена през 1908 г. в стария център на гр. Бургас. Еклектика. Проектиране и изпълнение, 2017 г.
 • Месокомбинат
  Цялостно проектиране на Производствено предприятие за месо и месни продукти в УПИ I-517 кв. 43, в зоната на Индустриален и Логистичен Парк, гр. Бургас. Сградата се състои от производствена и административна зона, с обща РЗП от 835 кв.м. Документацията е съгласувана с БАБХ, предвидени са всички необходими технологични помещения, осигурен е достъп и санитарен възел за хора с увреждания, съгласно нормативните изисквания. Конструкцията е метална, като ограждащите стени на битовите помещения са реализирани със "сандвич" панели с топлоизолационен слой от полиуретан. Строителството ще започне през есента на 2017 година, а сградата ще бъде въведена в експлоатация през 2018 година.

1
Цялостно проектиране

В Кабано вярваме, че е важно да получите услуга, която да гарантира започване на строителство с минимални усилия от ваша страна. При възлагане на проект при нас, ще съгласуваме проектите и извършим всички необходими процедури във заинтересованите дружества, до получаване на комплект документи, готов за издаване на Разрешение за строеж.

2
Инвестиционни проекти

Изготвяне на Идейни и Технически инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ и подзаконовите актове. Разполагаме с квалифицирани инженери с огромен опит по всички части на инвестиционното проектиране, стремим се винаги да следим последните технологични нововъведения във всички сфери, както и да се консултираме с изпълнители, за да предлагаме реални решения, които да работят на практика.

3
Устройствени планове

Изготвяне на подробни и работни устройствени планове. В тази сфера попадат всички нужни градоустройствени процедури, изясняващи застроителните параметри и предхождащи инвестиционното планиране и проектиране. Доброто познаване на нормативната уредба и огромния опит, са необходимото и достатъчно условие за оптимално планиране на поземления имот за инвестиционно проектиране.

4
Геодезия

Геодезия в инвестиционното планиране, което включва заснемане, трасиране, трасировърчни планове и вертикална планировка. “Кабано” извършва и геодезия за целите на кадастъра, както и изготвя парцеларни планове, планове за улична регулация (ПУР) и други. Разполагаме с GPS система от последно поколение, както и роботизирана тотална станция за полева работа.

5
Бутиков дизайн

“Кабано” предлага бутиков архитектурен дизайн чрез ексклузивния ни бранд AnnoZero. Извършваме фасадните оформления съгласно последните тенденции в световната архитектура, като заедно с проекта получавате конкретни предложения за материали и начин на изпълнение от реалния пазар, избор на цветове и облицовки, детайли за изпълнението им.

6
Смяна на статут

Извършвали сме промяна на предназначението на стотици имоти – бъдещи производствени, жилищни и смесени сгради, вилни комплекси, хотели, бензиностанции. Ние винаги сме в крак със законовите нововъведения, за да решим възникналите казуси в оптимални срокове и контролираме целия процес, от началото до края.