VL-66-68
VL-66-68
VL-66-68

VL-66-68

Корекция на кадастрална карта и цялостно проектиране в техническа фаза (ТИП) по всички части за жилищна сграда в ж.к. Възраждане, гр. Бургас, ул. Васил Левски №66-68.

Сградата попада в IV категория по ЗУТ - жилищна сграда със средно застрояване. В сутерен са предвидени 14 паркоместа и складови помещения. Партерът е с разположени в него 6 гаражи, единият от които двоен, магазин за хранителни стоки, общо помещение за колички и инвентар и стълбищна клетка и асансьор. В жилищните етажи са разположени апартаменти с една, две или три спални.

Общата РЗП на сградата с включен сутерен е около 3100 кв.м. Фасадата е решена с клинкер и облицовка в цвят антрацит, като за външните тела на климатиците са предложени вертикални декоративни решетки.

Проектите са приключени и съгласувани с отогворните институции през лятото на 2023 година.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website