Вардар

Вардар

Цялостно проектиране на жилищна сграда с обслужващ партер и допълващо застрояване в ж.к. Братя Миладинови, гр. Бургас.

Сградата се състои от сутерен, партер и шест жилищни етажа, като общата застроена площ е над 1600 кв.м. Апартаментите са разнообразни - студия, двустайни и тристайни. Спазени са всички изисквания за достъпност и са осигурени необходимите места за паркиране в рамките на поземления имот.

Проектите са предадени на инвеститора в края на 2015 г., а сградата е построена и въведена в експлоатация през 2017 г.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website