В-29
В-29

В-29

Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) и технически инвестиционен проект по всички части за жилищна сграда с РЗП 988 кв.м.
Сградата се състои от партерен обслужващ етаж с гаражни клетки и три жилищни етажа. Фасадното оформление е съгласно желанията на инвеститора, с облицовъчни материали от висок клас и стъкло.
В сградата ще бъдат изпълнени фотоволтаична инсталация и инсталация за централно отопление и климатизация.
Работата по проекта е приключена в първото тримесечие на 2021 г. и се очаква строителството да започне в следващото тримесечие и да приключи до края на 2022 г.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website