"Компас"
"Компас"
"Компас"
"Компас"
"Компас"
"Компас"
"Компас"
"Компас"

"Компас"

Цялостен проект на Жилищна сграда в УПИ VIII-408, кв. 35, ж.к. Възраждане, гр. Бургас. Сградата е проектирана като пететажна жилищна сграда, с височина на корниза 15,00 м, със сутерен, партер с гаражи и използваемо терасовидно ниво. Паркирането е предвидено в границите на УПИ, като за осигуряване на необходимите паркоместа са предвидени и системи за паркиране на две нива в двора. Общата застроена площ е 1652 кв.м., като постигнатият Кинт е 2,89, при допустим Кинт от 2,9. Към сградата са изготвени както проекти по всички части, така и цветни разпределения и фотореалистични визуализации.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website