T-2
T-2
T-2

T-2

Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) за обединяване на два УПИ и последващ технически инвестиционен проект (ТИП) за "Сграда със смесено предназначение с подземен паркинг, гаражи, магазин за промишлени стоки, магазин за хранителни стоки, офиси, апартаментен хотел, жилища и ФЕЦ на покрива в устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр. Бургас"

С проектното решение се предлага застройката да се реализира като свободностояща сграда на осем етажа. В първия са предвидени нежилищни обекти - гаражи, магазини и офис, във втория - офиси, а в следващите - апартаменти с разнообразно разпределение, с една две и три спални и площи между 50 и 200 кв.м.

Осигурено е паркиране на 128 автомобила - при необходими 126 паркоместа съгласно Наредба №РД-02-20-2 от 20.12.2017 г., от които 104 независимо паркиране за обектите за обитаване и 24 зависимо паркиране за обектите за обществено обслужване. В сградата са разположени и места за велосипеди - 164 броя - от които 16 броя на терен, клас II, и 148 броя клас I в сутерен и в общи помещения.

Сградата е с плоски покриви и модерен дизайн, като фасадата е решена с мазилки и облицовъчни клинкерни плочи, дограма цвят графит и парапети от ламинирано стъкло с алуминиев профил и ръкохватка в цвета на дограмата.

Работата по проектите е приключена през м. август, 2023 г., като се очаква издаване на разрешение за строеж през есента на 2023 година, след приключване на процедурите по одобрение на документацията от РД ПБЗН, РЗИ, ЕВН, ВИК и Община Бургас.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website