SL-7Г
SL-7Г
SL-7Г
SL-7Г
SL-7Г
SL-7Г

SL-7Г

Изработване на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) и проектиране - архитектура и всички инженерни части, включително за уличен водопровод - за жилищна сграда в кв. 7 по плана на ж.к. Славейков, гр. Бургас. Проектите са предадени на инвеститора през пролетта на 2021 г. и се очаква строителството да започне по-късно през годината.

УПИ е ъглов, в северозападната част на ж.к. "Славейков", в непосредствена близост до спортен център "Славейков". В сградата са решени паркиране в сутерен и партер, амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина на партерно ниво и жилища с разнообразни разпределения на пет жилищни етажа.

Общата РЗП е 1732 кв.м. Сградата отговаря на всички изисквания за достъпна среда, съгласно действащата нормативна уредба.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website