SL-7
SL-7

SL-7

Цялостно проектиране на жилищна сграда в кв. 7 по плана на ж.к. Славейков, гр. Бургас, с обща РЗП 1800 кв.м.
Сградата е свободностояща, височината и съгласно устройствената зона е 15.00 м. до кота корниз. В сутерена са проектирани подземни гаражи и складови помещения, на партерно ниво гараж, магазини и двустаен апартамент, а по жилищните етажи - апартаменти с разнообразни площи. Паркирането е осигурено изцяло в рамките на УПИ, а сградата е с осигурен достъп, включително за хората с увреждания, до всички обекти, разположени в партера на сградата, както и до входното комуникационно пространство.
Проектите са завършени през м. Януари, 2019 г.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website