Sky Building
Sky Building
Sky Building
Sky Building
Sky Building
Sky Building
Sky Building
Sky Building
Sky Building

Sky Building

Цялостно проектиране на смесена сграда със спортна зала за бойни изкуства в ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас, с обща площ близо 40 000 кв.м.

Застройката е разделена с конструктивна фуга на две тела - тяло 1 и тяло 2 - конструктивно самостоятелни, но функционално свързани. Подземно, в очертанията на целия УПИ, е предвиден подземен паркинг на две нива, с достъп от двулентова и еднолентова рампи, както и частично трето ниво с достъп посредством проходна рампа от прилежащата улица.

Решени са апартаментен хотел, жилищна част, спортна зала и партерно ниво с обществено-обслужващи функции - магазини, пекарна, детски център, заведение за хранене. В жилищната част са проектирани 276 броя апартамента с различно разпределение - преобладаващо дву- и тристайни, а в хотелската - 104 броя.

В рамките на имота са осигурени близо 300 паркоместа, при необходими съгласно Наредба №02 под 280 такива.
Спазени са всички изисквания за достъпност от хора в неравностойно положение, като в проектите са показани и изискуемите апартаменти с подходящо обзавеждане, както и нужните паркоместа със съответните размери.

В сутерените е осигурена пожарогасителна инсталация. За сградата са спазени всички евакуационни и противопожарни изисквания от действащите наредби на ГД ПБЗН.

Довършителните работи по фасадите ще бъдат изпълнени с мазилка, като обемите са обединени частично с декоративни елементи. Покривът на спортната зала ще бъде изпълнен с метална конструкция и стъкло, а светлата височина в нея ще достига 6 метра.

Проектите са предадени на инвеститора през м. Юни, 2018 г., като се очаква строителството да започне в следващите месеци.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website