SK-2
SK-2
SK-2

SK-2

Цялостно проектиране - ТИП и ПУП - на жилищна сграда в ПИ 30.1132 по КК на гр. Бургас, в кв. Крайморие.

В РЗП от 990 кв.м. са решени апартаменти с различна конфигурация - едностайни, двустайни и тристайни - както и необходимите места за паркиране, съгласно нормативната уредба.

Проектите са предадени на инвеститора, като се очаква строителството да започне през есента на 2023 година.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website