Сарафово кв. 55
Сарафово кв. 55
Сарафово кв. 55
Сарафово кв. 55
Сарафово кв. 55

Сарафово кв. 55

Изработване на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) и технически инвестиционен проект (ТИП) по всички части за жилищна сграда в кв. 55 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас.

Общата РЗП на сградата е около 2800 кв.м. - Сутерен от около 500 кв.м. и шест надземни етажа. На партерно ниво са разположени две жилища и обслужващи помещения - аптека, кабинет за лекарска практика, магазини за промишлени стоки и заведение за бързо хранене. Жилищните етажи са с двустайни и тристайни апартаменти, а на терасовидно ниво е разположен четиристаен такъв. Паркирането и транспортното обслужване е решено в УПИ, съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-2 - а именно 32 паркоместа (при изискуеми 30) и 6 броя велопаркинги.

Проектите са приключени през лятото на 2021 г. и одобрени през месец Декември.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website