S-XVI
S-XVI
S-XVI
S-XVI
S-XVI
S-XVI

S-XVI

Цялостно проектиране на затворен комплекс - жилищна сграда с басейн в кв. 77 по плана на ж.к. "Сарафово", м. "Манастирското", гр. Бургас. Имотът, с площ от 5911 кв.м., попада в зона "Жм" - зона с допустим Кинт до 1.2 и височина на застрояване до 10м. В жилищните етажи са разположени апартаменти с разнообразни разпределения и площи, а на партерно ниво - обслужващи помещения, гаражи и жилища с двор. Общият брой на апартаментите по всички етажи е 87, като за всеки е осигурено място за паркиране, съгласно Наредба №РД-02-20-2 от 2017 г. Спазени са всички изисквания за достъпна среда за лица в неравностойно положение, както и изискванията за пожарна безопасност.
Външният дизайн на сградата е в средиземноморски стил, съобразен с реализираните от инвеститора други жилищни затворени комплекси в близост.
Басейнът е с променлива дълбочина от 1.20 до 1.60м. В близост до сградата е отделен детски басейн, с дълбочина от 0.60м. Предвиждат се преливници от три страни, а от страната към морето, басейнът ще прелива с "инфинити" ефект.
Проектите са завършени в края на м. Февруари 2019 г., като се очаква строителството да започне през пролетта на 2019 г. и да завърши в началото на 2021 г.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website