S-359
S-359
S-359
S-359
S-359
S-359
S-359
S-359
S-359

S-359

ПУП-ПРЗ и ТИП по всички части за обект в кв. 64 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, с обща площ над 20 000 кв.м.

С ПУП-ПРЗ се променят параметрите за застрояване за УПИ, съгласно ОУП на гр. Бургас - Кинт до 3.0, височина над 15.0 метра, плътност до 60%, озеленяване над 30%, зона 12/Смф2.

Имотът е решен съгласно заданието на възложителите, с 4 тела, които са разделени в два независими етапа за строителство.
В Сграда "А" на лицевата част на парцела са проектирани магазини за промишлени стоки, а над тях - амбулатория за медицинска практика за първична медицинска помощ - 11 кабинета.

По жилищните етажи са разположени разнообразни апартаменти с една, две и три спални, с площи между 60 и 130 кв.м. В рамките на УПИ е решено изцяло транспортното обслужване и гариране, като общо имотът разполага със 199 места за паркиране.

През м. март 2023 г. е приключена идейна фаза, като се започва работа в техническа и се очаква получаване на разрешение за строеж и начало за строителство през лятото или есента на 2023 година.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website