S-15
S-15
S-15
S-15
S-15
S-15

S-15

Изработване на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) и технически инвестиционен проект (ТИП) по всички части за жилищна сграда в кв. 45 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас.

Общата РЗП на сградата е около 4100 кв.м. - решени в пет надземни етажа и сутерен. Дизайнът на сградата е съвременен, с елементи от дърво, метал и стъкло. На партерно ниво са разположени кафене, фризьорски салон, гаражни клетки и жилища. Жилищните етажи са с едностайни, двустайни и тристайни апартаменти, общо 43 за сградата. Паркирането и транспортното обслужване са решени в УПИ, съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-2 - 9 броя гаражни клетки и 7 броя паркоместа в подземен гараж, 2 гаража (двоен и единичен) на партерно ниво, 22 паркоместа във вътрешния двор и 4 паркоместа към ул. "Комсомолска".

Проектите са приключени и съгласувани със заинтересованите дружества през януари 2022 г и предадени за оценка за съответствие на лицензирана фирма, посочена от възложителя.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website