ПЗ-68
ПЗ-68

ПЗ-68

ПУП-ПРЗ и ТИП по всички части за сграда със смесено предназначение - жилищна част, апартаментен хотел, медицински център с амбулатории за индивидуална лекарска практика, медицинска лаборатория, два магазина за промишлени стоки и подземен гараж на две нива.

В обща РЗП от над 10000 кв.м. (6971,49 кв.м. РЗП за Кинт), са реализирани параметри - плътност 49.11% (допустима до 60%), Кинт 3.99 (допустим до 4.0), озеленяване 21% (допустимо над 20%).

Спазени са всички изисквания за достъпна среда, противопожарни и всички останали изисквания, съгласно законодателната уредба в България. В имота са организирани 105 паркоместа, при нормативно изискуеми 93 броя, и 83 броя места за велосипеди, съгласно Наредба №РД-02-20-2/20.12.2017 г.

За обекта е издадено разрешение за строеж О-81/07.07.2023 г.

Фасадата е модерна, с изчистен дизайн - стъкло и облицовъчни материали в бял и сив цвят.
Очаква се строителството на сградата да започне през есента на 2023 г. и да продължи между 24 и 36 месеца, според желанията и графика на инвеститора.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website