"Зенит"
"Зенит"
"Зенит"
"Зенит"
"Зенит"
"Зенит"
"Зенит"
"Зенит"

"Зенит"

Цялостен проект на Жилищна Сграда "ЗЕНИТ" в ж.к. Славейков, кв. 15, гр. Бургас. В УПИ, с параметри: Кинт <3.0; Височина до 21.00 м; Плътност <80%; е реализирана жилищна сграда с обща разгъната застроена площ от 4658 кв.м. Паркирането и транспортното обслужване е реализирано в УПИ, съгласно чл. 24 ал. 1 от т. 2 към Наредба №2, като са получени 53 броя места за паркиране. На партера е разположен магазин за промишлени стоки, а по етажите - жилища. В първи жилищен етаж е предвидено жилище за хора с увреждания, съгласно нормативните изисквания. Сградата е предвидена с безгредова система, с неносещи тухлени стени. Всички проекти са изготвени и съгласувани в началото на 2016 г., сградата е в строеж, като ще бъде въведена в експлоатация през 2017 г.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website