МР-119
МР-119
МР-119

МР-119

Цялостно проектиране на жилищна сграда в ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас.
Сградата е П-образна, предвидена като група от три самостоятелни тела - "А", "Б" и "В", с общ подземен гараж в сутерена, с достъп чрез две еднолентови рампи от ул. "Кооператор". Общата РЗП е над 12000 кв.м.
В приземния етаж са предвидени гаражи, два магазина за промишлени стоки, бирария, аптека и фризьорски салон. Жилищата са разположени в надпартерните етажи на сградата, като са разнообразни по вид и площ - едностайни, двустайни и тристайни.
Паркирането е предвидено в границите на УПИ, съгласно чл. 42 от приложение №5 към наредба №РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни схеми на урбанизираните територии - изискуеми по норма са 121 паркоместа и велопаркинг за 6 броя велосипеди, а са предвидени общо 124 броя паркоместа и 11 броя велосипедни стоянки.
Проектите са приключени в началото на м. май, 2019 г, като предстои съгласуването им и получаването на разрешение за строеж.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website