"Връх"
"Връх"
"Връх"

"Връх"

Цялостно проектиране на смесена сграда с подземен гараж в УПИ III кв. 14, в зона "А" по плана на ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас. Сградата е свързана на калкан със съседен УПИ, като корнизните коти са няколко - 18.00 м, 21.00 м. и 27.00 м., при спазване нормативните изисквания по ЗУТ. Общата застроена площ е 11 190 кв.м. В рамките на УПИ е реализиран подземен паркинг, като общият брой паркоместа е 69 бр. В партера на сградата са решени две заведения за хранене - тип "Бистро" и тип "Бързо хранене", пекарна за закуски, кафе-сладкарница, 9 броя магазини за промишлени стоки, детски център с капацитет до 20 бр. деца. Първи и втори жилищни етажи осигуряват четири учебни центъра с прилежащи помещения, салон за красота и офиси. В етажите от III до IX са разположени жилища и ателиета.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website