M-33
M-33
M-33
M-33
M-33

M-33

Цялостно проектиране във фази ПУП и ТИП на жилищна сграда с подземен гараж в ж.к. Братя Миладинови, гр. Бургас.
Сградата се състои от сутерен, партер и пет жилищни етажа. Общата РЗП е около 4500 кв.м.
В сутерена са разположени 27 паркоместа, с достъп чрез автомобилна рампа. На партерно ниво се намира холистичен център, с предвидени зала за йога и съблекални, фоайе, регистратура, помещения за масаж, офиси и обслужващи помещения, а в останалата площ са решени гаражни клетки за 11 автомобила, с достъп от ул. Гладстон и ул. Драма. Жилищата са разнообразни - едно- дву- и тристайни.
Проектът е съобразен с Наредба №4 от юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението.

Сградата е изпълнена с безгредова система с монолитни стоманобетонови греди по фасадите, колони, плочи и шайби и тухлени стени. Покривът е наклонен стоманобетонов в жилищната част с плоски участъци и с дървена покривна конструкция в частта със складовите помещения с наклон 1:1.

Проектите са предадени на възложителя през лятото на 2015 г. Сградата е построена и въведена в експлоатация през 2017 г.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website