LZ-21
LZ-21
LZ-21

LZ-21

Цялостно проектиране - изменение на ПУП-ПРЗ и ТИП - архитектура и всички инженерни специалности - за жилищни сгради в два съседни имота - УПИ XIX-322 и УПИ XIX-264, кв. 21, ж.к. Лазур, гр. Бургас.

Сградите са с обща РЗП от около 2300 кв.м. Паркирането е решено в сутеренен етаж, както и на терен - с паркоместа и гаражни клетки. В сградите са разположени разнообразни двустайни и тристайни апартаменти. Фасадното решение е с клинкерни плочи и фасадна мазилка. За сградите са спазени са всички изисквания за достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Проектите са приключени и съгласувани с всички служби и заинтересовани дружества и предадени на инвеститора през м. март, 2022 година, като се очаква строителството да започне през пролетта на 2022 и да приключи през 2024 година.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website