LZ-16
LZ-16

LZ-16

Цялостно проектиране на жилищна сграда с подземен гараж, в кв. 16 по плана на ж.к. Лазур, гр. Бургас. Общата РЗП е 2100 кв.м. В сградата са проектирани жилища, подземни и надземни гаражи и паркоместа, складове и обслужващи площи. Конструкцията е смесена - безгредова и скелетно-гредова система с неносещи тухлени стени, а фасадното решение е модерно, с частична облицовка от алуминиеви и бетонни фасадни панели и полимерна мазилка.
Паркирането е осигурено изцяло в рамките на УПИ, съгласно Наредба №02 от 2004 г. Сградата е с осигурен достъп за лица в неравностойно положение.
Проектите са предадени на инвеститора в началото на 2019 г., като строителството предстои да започне по-късно през годината.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website