Илет
Илет
Илет

Илет

Цялостно проектиране на жилищна сграда в УПИ V-185, кв. 143 по плана на ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас, с обща РЗП около 4200 кв.м.

Жилищната сграда е първи етап на строителство в имота, в който се предвижда изграждане на шест самостоятелни секции, разделени функционално и конструктивно. Изпълнението ще бъде поетапно.

Секция "А", предмет на настоящия проект, се състои от партер, пет типови етажа и един терасовиден етаж. Решени са апартаменти с различни площи и разпределения. В партера са обособени седемнадесет броя гаражни клетки, както и общо помещение, съгласно чл. 38 от ЗУТ. Останалите нужни паркоместа - 34 на брой - са осигурени в открити паркинги в двора.

Всички изисквания за достъпна среда са изпълнени. Изготвена е и схема на достъпен маршрут, като е предвидено и жилище за хора в неравностойно положение, както и едно паркомясто на партера.

Очакваме строителството на обекта да започне през пролетта на 2018 г.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website