ИЛЕТ #2
ИЛЕТ #2
ИЛЕТ #2

ИЛЕТ #2

Втори етап на строителство на сграда в УПИ V-185, кв. 143, по плана на ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас
РЗП на сградата, предвидена за реализиране като втори етап на обекта, е 5832 кв.м. В тях са разположени гаражни клетки в партера и апартаменти с разнообразна площ и конфигурация на разпределенията в седемте жилищни етажа. Сградата попада в III категория, буква "в", съгласно Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи.
Вертикалната комуникация се осъществява посредствтом две стълбищни клетки с асансьори, достъпни за хора с увреждания. Спазени са всички изисквания за пожарна безопасност, Наредба №4 за достъпна среда за населението и Наредба №2 от 2004г. за комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии.
Работата по проекта приключи през пролетта на 2019 година, като се очаква СМР да започнат по-късно през годината.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website