"Фотинов"
"Фотинов"
"Фотинов"
"Фотинов"
"Фотинов"

"Фотинов"

Реални снимки от изпълнената Жилищна сграда с магазин в партера и гаражи на ул. Фотинов. Цялостно проектиране, 2008 г.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website