Дева Мария - жилища
Дева Мария - жилища
Дева Мария - жилища

Дева Мария - жилища

ПУП и ТИП - цялостно проектиране по всички части на жилищна сграда за временно обитаване в кв. 7 ж.к. "Ветрен", гр. Бургас.

В непосредствена близост до УМБАЛ "Дева Мария" и новият ѝ корпус, проектирахме сграда с жилища, предвидени за медици и специализанти в здравното заведение. Същата се състои от сутерен и четири надземни етажа, в които са решени зала за тихи игри, санитарни възли, складове и жилища - едностайни и двустайни.

В УПИ са осигурени седемнадесет места за паркиране, съгласно Приложение № 5 към чл. 42 и чл.50, ал. 1 и 3 към Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017, както и 5 бр. велосипедни паркоместа.

Проектите са съгласувани с всички заинтересовани служби и дружества (РЗИ, ЕВН, ВИК, КАТ) и са предадени на възложителя, като след изработена оценка за съответствие е издадено разрешение за строеж и е направена първа копка на сградата през м. ноември, 2021 година.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website