"Дъжд"
"Дъжд"
"Дъжд"

"Дъжд"

Жилищна сграда на ул. Демокрация, гр. Бургас. Цялостно проектиране, 2017 г. Постигнато е максимално допустимото съгласно подробен устройствен план (ПУП) застрояване - РЗП от 1000 кв.м. В партера са решени гаражни клетки, а в шестте жилищни етажа - двустайни апартаменти и ателиета.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website