Concept [Fe]
Concept [Fe]
Concept [Fe]
Concept [Fe]
Concept [Fe]
Concept [Fe]
Concept [Fe]
Concept [Fe]
Concept [Fe]
Concept [Fe]
Concept [Fe]
Concept [Fe]

Concept [Fe]

Концептуално предложение за затворен жилищен комплекс CONCEPT [FE] в ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас, по възлагане на Планекс Бургас ЕООД.

Разположен на открит, стръмен склон, ориентиран по дългата си страна в посока изток – запад, с наклон, спускащ се към североизток имотът предлага прекрасна гледка към Бургаския залив. В посока север-североизток се разкрива визуален коридор към езерото Вая и горски масив, а в посока изток - югоизток – към град Бургас, пристанището и морето. УПИ е с лице към две предвидени с действащ план за регулация обслужващи улици - на изток и запад. Формата на УПИ е неправилна, многоъгълна, като определя и направленията на застрояването в имота. Tеренът е силно наклонен, като денивелацията е осем метра и половина по дългата ос на имота.

Основната задача пред която беше изправен екипът беше да уловим най-благоприятните посоки, да запечатаме красивите гледки, да разработим балансирани обеми, органично привързани към терена, за да създадем най-добрата среда за обитаване за възможно най-много ползватели. Създаването на балансирана и привлекателна среда в симбиоза между природа и урбанизация беше основно мото при изготвянето на концепцията.

Общото функционално решение и организация на комплекса са подчинени на идеята за спокойствие и комфорт на обитателите.

Заложихме на една тангираща от северна страна на имота обслужваща вътрешно-квартална улица, която да влиза от изток с контролиран достъп до комплекса, да осигурява достъп на нива във височина и да преминава до западната улица, с възможност за бърза евакуация.

Проектното решение предвижда максимално усвояване на плоските покриви с цел използването им като рекреативна зона за обществен и частен достъп. С цел осигуряване на добри условия за отдих предвиждаме ефирни метални беседки, покрити с тенти от плат и озеленени с пълзяща декоративна растителност.

При проектирането на сградите сме търсили максимално унифициране на структурите, повтаряемост на оси конструктивни елементи с оглед постигане на възможно най-икономически изгодно за възложителя решение.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website