АКЗ #1
АКЗ #1
АКЗ #1
АКЗ #1

АКЗ #1

Цялостно проектиране на жилищна сграда с аптека и заведение за обществено хранене в кв. 25, ж.к. Братя Миладинови, гр. Бургас. Сградата се състои от Сутерен, в който са решени 19 броя паркоместа, Партер с аптека и заведение за обществено хранене и 9 етажа с разнообразни жилища - дву- три- и четиристайни. Общата застроена площ е близо 3000 кв.м. Всички проекти са изработени и съгласувани с Община Бургас, ЕВН, ВИК и други заинтересовани страни и е издадено Разрешение за строеж в края на 2016 г., като сградата е в строеж и ще бъде въведена в експлоатация през 2018 г.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website