БМ-31А
БМ-31А
БМ-31А

БМ-31А

Жилищна сграда в ж.к. Братя Миладинови, гр. Бургас, кв. 31А.
Имотът е ъглов, застрояването е съгласно чл. 27(3) от ЗУТ - параметрите на застрояване не се ограничават, но височината и дълбочината на застрояване не могат да превишават тези в съседните урегулирани поземлени имоти.
Общата застроена площ е над 2000 кв.м., в които са развити сутерен и седем надземни етажа, с общо 16 жилища.
Екстериорът е решен по желание на Възложителите, фасадните работи ще се изпълняват с мазилка и каменна облицовка. Външните тела на климатиците са скрити с декоративни решетки.
Проектите са приключени през пролетта на 2020 г., като се очаква строителството да стартира през есента, и да бъде приключено през 2022 година.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website