Б-19
Б-19

Б-19

ПУП-ПРЗ и ТИП по всички части за сграда със смесено предназначение - с апартаменти, универсален магазин за промишлени стоки, заведение за хранене, подземен и надземен гаражи, в кв. 1а, ПЗ "Север", гр. Бургас.

В обща РЗП от над 11000 кв.м. (9363 кв.м. РЗП за Кинт), са реализирани параметри - плътност 58.6% (допустима до 60%), Кинт 4.0 (допустим до 4.0), озеленяване над 20 % (допустимо над 20%).

Спазени са всички изисквания за достъпна среда, противопожарни и всички останали изисквания, съгласно законодателната уредба в България. В имота са организирани 92 паркоместа и 32 броя места за велосипеди, съгласно Наредба №РД-02-20-2/20.12.2017 г.

Фасадата е модерна, с изчистен дизайн - стъкло и облицовъчни материали в бял/сивобял цвят.
Очаква се строителството на сградата да започне през есента на 2023 г. и да продължи между 24 и 36 месеца, според желанията и графика на инвеститора.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website