Александровска 81
Александровска 81

Александровска 81

Проекти по всички части за реконструкция и фасадна реставрация на сграда - недвижима културна ценност - на ул. Александровска 81, гр. Бургас, с участието на арх. Росица Михайлова като водещ проектант съгласно ЗКН.

По западната фасада /на ул. Александровска/ са предвидени реставрационни работи - възстановяване на вертикални пиластри, пластични конзолки, пластична украса над прозорците. Обрушените мазилкови корнизи са възстановени с хоросанов разтвор на база хидравлична вар с добавка "Трас". Предвидена е смяна на съществуващите прозорци и балконска врата, с нови, с растер по образец на оригинала. Предвижда се пречукване, изкърпване, измиване с пароструен апарат, грундиране на гладка фасадна мазилка и боядисване.
Конструкцията на сградата е решена чрез запазване на съществуващия пруски свод и дървен гредоред, които се дублират с нови стоманобетонови плочи. Предвидени са нови шайби и рамки за осигуряване на сградата на земетръс, без да се нарушават носещите тухлени зидове на сградата.
Покривната конструкция е частично стоманобетон и частично от дърво, без да се променя конфигурацията на покрива и кота "било". Предвижда се нова капандура и изцяло ново покривно покритие с керемиди "Брамак" върху хидро и топлоизолационен детайл съгласно проект по част енергийна ефективност.
Проектите са завършени и предадени на инвеститора през 2017 г., а СМР по сградата са изпълнени и същата е въведена в експлоатация.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website