6-S
6-S
6-S

6-S

Цялостно проектиране в техническа фаза на жилищна сграда в кв. 21 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас.

Сградата се намира в непосредствена близост до Морската градина в гр. Бургас. Състои се от сутерен, с предвидени гаражи и паркоместа за 11 автомобила, и пет надземни етажа, с разположени дву- и тристайни апартаменти и един мезонет в последните две нива. Общата разгъната застроена площ /РЗП/ е около 1600 кв.м.

Проектите са съгласувани с НИНКН, тъй като сградата се намира в среда, контактна с недвижими културни ценности, и са предадени на инвеститора през м. юли, 2021 г., а през есента е издадено и разрешение за строеж. Очаква се строителството да започне в следващите месеци.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website