Promenade
Promenade
Promenade
Promenade
Promenade
Promenade
Promenade

Promenade

Цялостно проектиране, с участие на двама различни колеги архитекти, външни за фирмата ни, с правоспособност по ЗКИН, на хотел "Promenade", на ул. Александър Батенберг №32, гр. Бургас и вила "Promenade", с адрес ул. Републиканска №1. Сградите, паметници на културно-историческото наследство, се намират в зона 1/Цкин - историческото ядро на гр. Бургас, който на изток е ограничен от Морската градина, на юг от ГНЦК ансамбъл "ул. Батенберг - ул. Филип Кутев".

Задачите ни бяха възложени в различно време - хотелът в края на 2014 година, а вилата в края на 2015. Изходното положение също беше различно - сградата на ул. Александър Батенберг беше в окаяно състояние, буквално пред разпад, докато тази на ул. Републиканска беше значително по-запазена, въпреки недобрия и външен вид.
След дълга борба с институциите, успяхме да защитим проектите за изменение на ПУП-ПРЗ и възстановяването на сградата на ул. Батенберг и да получим разрешение за строеж през 2016 година.

И двете сгради бяха завършени успоредно през 2016 година, а днес вече са работещи хотели, категоризирани в категория три звезди за хотела и пет звезди за вилата.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website