ППМГ и ПГРЕ - гр. Бургас
ППМГ и ПГРЕ - гр. Бургас
ППМГ и ПГРЕ - гр. Бургас
ППМГ и ПГРЕ - гр. Бургас
ППМГ и ПГРЕ - гр. Бургас
ППМГ и ПГРЕ - гр. Бургас
ППМГ и ПГРЕ - гр. Бургас
ППМГ и ПГРЕ - гр. Бургас
ППМГ и ПГРЕ - гр. Бургас

ППМГ и ПГРЕ - гр. Бургас

Работен инвестиционен проект (РИП) по всички части, включително интериор, за нов учебен корпус в двора на гимназия "Г.С.Раковски", дом на ПГРЕ "Г.С.Раковски" и ППМГ "акад. Н. Обрешков", в УПИ I, кв. 130 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас.

В РЗП от близо 4500 кв.м. са решени нужните на училищата помещения, с цел преминаване от двусменен режим на двете училища в едносменен, съгласно утвърденото задание на възложителя - Община Бургас.

На партерно ниво се разполагат централното входно пространство, бюфет, зала за събития - аудитория, две класни стаи и обслужващи помещения. На втори, трети и четвърти етаж са решени учителска стая, класни стаи (32 броя), компютърни зали (4 броя) и мултифункционални кътове за почивка и комуникации, както и необходимите по наредба санитарни възли.

Класните стаи и кабинетите ще бъдат оборудвани с индивидуални работни места за всеки ученик, като е осигурена възможност за модулно групиране и разместване на работните маси и организиране на различни сценарии за провеждане на учебните занимания.

Фасадните работи са съобразени в съответствие с фасадното решение на съществуващата сграда на басейна и спортните зали в близост - в RAL 9001, RAL8025, RAL 7035 и RAL 1021 - с фасадна обшивка от алуминиеви ламели, окачена стъклена фасада, както и с декоративно вертикално озеленяване в кашпи и демонтируеми осветителни тела с декоративни елементи с мотиви математически, биологически и чужди езици.

Проектът е съобразен изцяло с действащата наредба за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, в сила от 13.3.2021 г.

Проектът е съгласуван с всички контролни органи и има издадено разрешение за строеж, като очакваме строителството да започне в близко бъдеще, след осигуряване на финансиране и провеждане на процедура по ОП от Община Бургас.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website