ДГ Айтос
ДГ Айтос
ДГ Айтос

ДГ Айтос

Комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ - ПУП-ПРЗ и ТИП по всички части за изграждане на детска градина в УПИ I, кв. 136 ЦГЧ, по плана на град Айтос. Площта на УПИ е 4000 кв.м., а РЗП на сградата е около 1650 кв.м.

Основната цел на проекта е създаване на обеми и вътрешни пространства, провокиращи развитието на различен вид пространствено мислене при децата и избягване на утвърдената унификация при изграждане на подобен вид сгради. Сградата е свободно стояща, за четири целодневни и една яслена групи. Застройката се предвижда на два етажа с частичен сутерен. В имота се предвижда осигуряване на 5 отделни детски площадки за всяка група, спортна площадка, площадка за БДП, ботаническа градина, беседка за образование на открито, озеленяване и кътове за отдих.

Проектите са изработени съгласно Наредба №РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата на МРРБ.

Работата по проекта е приключена през есента на 2020 г., осигурено е финансиране за обекта за община Айтос и се очаква СМР да започнат в началото на 2021 г.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website