Лукойл - бул. Т. Александров
Лукойл - бул. Т. Александров
Лукойл - бул. Т. Александров
Лукойл - бул. Т. Александров

Лукойл - бул. Т. Александров

Изменение на ПУП-ПРЗ и ТИП по всички части за обект "Бензиностанция и газстанция Лукойл, автосервиз и пункт за ГТП", на бул. Тодор Александров, в ПИ 07079.659.432, кв. Победа, гр. Бургас. В поземления имот е ситуирана обслужваща търговска сграда, съгласно изискванията на фирмения дизайн на ЛУКОЙЛ, както и 12 бензиноколонки, разположени под козирка.
Съществуваща сграда е преустроена в автосервизен център, като към нея е проектирана пристройка за обособяване на пункт за годишни технически прегледи. Обектът е въведен в експлоатация през 2017 година.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website