ТИВЕКС
ТИВЕКС
ТИВЕКС
ТИВЕКС

ТИВЕКС

Цялостно проектиране - архитектура и всички инженерни специалности - на производствено-складова база за металопластични уплътнения с административна част в ПЗ "Север", гр. Бургас, собственост на бургаската "ТИВЕКС" ООД.
Проектът предвижда етапно строителство на четири обекта в поземлен имот с площ около 7 дка, с обща РЗП над 5000 кв.м.

Етап 1 обхваща производствена база, с РЗП около 1500 кв.м., и складова сграда, с РЗП около 1930 кв.м.

В етап 2 ще бъде изградена триетажна административна сграда, с площ около 1100 кв.м, а етапи 3 и 4 са две сгради с магазинна и складова площ.

Административната сграда се състои от магазин, битови помещения за персонал, заседателна зала, офиси, канцеларии, стаи за почивка на персонала и други обслужващи помещения. Конструкцията ѝ е стоманобетонова, гредова, а фасадата е облицована с каменна вата и композитни алуминиеви панели. Покривът е плосък, с външно отводняване. На него ще се разположат рамки за монтаж на фотоволтаични панели. Цветът на дограмите и окачената фасада е тъмно сив.

Сградите от 3 и 4 етап са разпределени съгласно желанието на инвеститора - разделени на подобекти - магазини за пакетирани промишлени стоки, като във всеки от тях има предвидени офиси и складова площ. Отделните складови помещения са отделени помежду си с брандмауери с пожароустойчивост REI120 и съответните двуметрови негорими ивици, съгласно наредбата за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Конструкцията е смесена - предварително заготвени стоманобетонови елементи и покрив от стоманени ферми и столици.
Проектите са приключени в края на м. август, 2020 г. Разрашението за строеж влезе в сила на 05.10.2020 г.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website