РОЖЕН
РОЖЕН
РОЖЕН

РОЖЕН

Цялостно проектиране - ПУП и ТИП по всички части - на складова база с административна част в ПЗ "Север", гр. Бургас, собственост на пловдивската "РОЖЕН-1" ООД, с водещ проектант арх. Пламен Василев и ръководител на обекта за етапа на СМР инж. Петър Александров.
Проектът предвижда етапно строителство на няколко обекта в поземлен имот с площ над 14 дка, с обща РЗП над 8000 кв.м.

Етап 1 обхваща триетажна административна сграда, с обща РЗП около 1050 кв.м., и складова сграда, с РЗП около 1930 кв.м. В етап 2 ще бъдат изградени други две складови сгради, с обща РЗП около 3850 кв.м., а в етап 3 - около 1150 кв.м. РЗП.

Административната сграда се състои от конферентна зала, офиси, канцеларии, стаи за почивка на персонала и други обслужващи помещения. Конструкцията ѝ е стоманобетонова, а фасадата е облицована с каменна вата и композитни алуминиеви панели, цвят anthracite grey, light grey и traffic red. Покривът е плосък, с външно отводняване. Цветът на дограмите и окачената фасада е тъмно сив.

Складовите сгради са разпределени съгласно желанието на инвеститора - разделени на подобекти за пакетирани промишлени стоки, като във всеки склад има предвидени офиси на два етажа. Отделните складови помещения са отделени помежду си с брандмауери с пожароустойчивост REI120 и съответните двуметрови негорими ивици, съгласно наредбата за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Конструкцията е метална - монтажни рамки и колони, стъпващи върху бетонови основи.
Проектите са приключени в края на м. юли, 2020 г. Строителството се очаква да започне през есента на 2020 г.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website