Месокомбинат
Месокомбинат
Месокомбинат
Месокомбинат

Месокомбинат

Цялостно проектиране на Производствено предприятие за месо и месни продукти в УПИ I-517 кв. 43, в зоната на Индустриален и Логистичен Парк, гр. Бургас, с водещ проектант арх. Пламен Василев. Сградата се състои от производствена и административна зона, с обща РЗП от 835 кв.м. Документацията е съгласувана с БАБХ, предвидени са всички необходими технологични помещения, осигурен е достъп и санитарен възел за хора с увреждания, съгласно нормативните изисквания. Конструкцията е метална, като ограждащите стени на битовите помещения са реализирани със "сандвич" панели с топлоизолационен слой от полиуретан.
Строителството ще започне през есента на 2017 година, а сградата ще бъде въведена в експлоатация през 2018 година.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website