ГТП "ЕМИ"
ГТП "ЕМИ"
ГТП "ЕМИ"

ГТП "ЕМИ"

Цялостно проектиране на пункт за ГТП, авторемонтно хале и пристройка на магазин за авточасти към съществуващ автосервиз в УПИ IX-17, кв. 3, ПЗ "Север", гр. Бургас. Проектът предвижда изграждане на три нови обекта в УПИ, с обща РЗП около 920 кв.м.
Изготвени са проекти по всички части - Архитектурна, СК, ЕЛ, ВиК, ЕЕ, ОВК, ПБЗ, ПБ, Геология, Геодезия, ПУСО, които са предадени на инвеститора в края на м. юли, 2019 г.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website