BSM
BSM
BSM
BSM
BSM
BSM

BSM

Цялостно проектиране и строителство на сервизна база с административна част в кв. 43, по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, с водещ проектант арх. Пламен Василев и ръководител на етап СМР инж. Петър Александров. Сградата е свободностояща, със смесена конструкция - изливни стоманобетонни колони върху бетонови основи, и стоманени ригели за покривната конструкция. Външните стени са изпълнени от стенни панели тип "сандвич". Двете зони - ремонтното хале и офисната част - са разделени с негорима преграда, съгласно изискванията за пожарна безопасност. Административната част на сградата се състои от три етажа, в които са организирани офиси, битовки, санитарни възли. В сервизното хале е разположен портален кран с товароподемност 10 тона. Монтирани са рамена за аспирация на вредни газове в зоните за заваръчни работи.Секционните врати са с размери, позволяващи внасяне и изнасяне на едрогабаритни съоръжения - 6/6.50 м.

Климатизацията е решена с две инсталации - отоплителна газова инсталация с излъчватели в ремонтното хале, и термопомпа Mitsubishi Electric - Climaveneta с подови конвектори Sinclair в офисите и алуминиеви радиатори в мокрите помещения на административната част.

Проектите са предадени на инвеститора през м. Февруари 2019 г., разрешението за строеж е от м. Април, 2019 г., а строителна площадка е открита на 07.08.2019 г. В края на м. Август 2020 г. всички СМР по сградата са приключени и тя е въведена в експлоатация през есента.

Повече информация и снимки от работния процес може да видите в публикацията в нашия БЛОГ.

Желаем на инвеститорите да ползват обекта със здраве!


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website