BSM

BSM

Цялостно проектиране на сервизна база с административна част в кв. 43, по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас. Сградата е свободностояща, със смесена конструкция - стоманобетонни колони върху бетонови основи и стоманени ригели за покривната конструкция. Външните стени се предвиждат от стенни панели тип "сандвич". Административната част на сградата се състои от четири етажа, в които са организирани офиси, битовки, санитарни възли. В сервизната част е разположено сервизно хале, с портален кран с товароподемност 20 тона.
Проектите са предадени на инвеститора през м. Февруари 2019 г., като се очаква строителството на сградата да започне през пролетта на 2019 г.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website