Изгрев
Изгрев
Изгрев
Изгрев
Изгрев
Изгрев
Изгрев
Изгрев
Изгрев
Изгрев
Изгрев
Изгрев
Изгрев

Изгрев

Цялостно проектиране - архитектура и всички инженерни специалности - на три самостоятелни жилищни сгради в м. Лахана, общ. Поморие. Две от сградите са еднотипни, с площ от 165 кв.м., а третата - 147 кв.м., като разликата е в броя спални - по-малката къща разполага само с две. Проектите са приключени, съгласувани и е получено разрешение за строеж в началото на 2016 г.
Сградите са въведени в експлоатация през 2017 г.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website