ЯП1
ЯП1

ЯП1

Цялостно проектиране на еднофамилна жилищна сграда в с. Ясна Поляна, общ. Приморско.

В обща РЗП от около 250 кв.м. са решени дневна с трапезария и кухня, три спални, кабинет, с прилежаща към него библиотека, и обслужващи помещения. В частта на библиотеката е предвидено полуниво над основното помещение, достъпно чрез метална вита стълба, с цел разполагане на библиотечни шкафове - светлата височина на помещението е 4.80 м.

Проектите са завършени през лятото на 2022 г. и се очаква строителството да започне в идните месеци.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website