Проекти с мисъл: Складова база „Рожен-1“ и преоткриването на стабилността
Проекти с мисъл: Складова база „Рожен-1“ и преоткриването на стабилността
Проекти с мисъл: Складова база „Рожен-1“ и преоткриването на стабилността
Проекти с мисъл: Складова база „Рожен-1“ и преоткриването на стабилността
Проекти с мисъл: Складова база „Рожен-1“ и преоткриването на стабилността
Проекти с мисъл: Складова база „Рожен-1“ и преоткриването на стабилността
Проекти с мисъл: Складова база „Рожен-1“ и преоткриването на стабилността
Проекти с мисъл: Складова база „Рожен-1“ и преоткриването на стабилността
Проекти с мисъл: Складова база „Рожен-1“ и преоткриването на стабилността
Проекти с мисъл: Складова база „Рожен-1“ и преоткриването на стабилността
Проекти с мисъл: Складова база „Рожен-1“ и преоткриването на стабилността


Проекти с мисъл: Складова база „Рожен-1“ и преоткриването на стабилността

Обект: Складова база “Рожен-1”
Инвеститор: Рожен-1
Локация:Северна промишлена зона, гр. Бургас
Етап: Проектиране
Площ: 7 950 кв. м
Главен проектант: архитект Пламен Василев, Кабано

Проектът

Желанието на инвеститора беше складова база точно по наш вкус: модерна, функционална, съобразена с най-добрите европейски практики и, разбира се, с изчистена съвременна визия. Работата ни започна с ПУП-ПРЗ и продължи с изготвяне на ТИП. В края на дългото лято на 2020, проектите са внесени за одобряване и издаване на разрешение за строеж от администрацията на община Бургас.

Предизвикателството

Още в етапа на предпроектните проучвания обаче установихме, че теренът, на който трябва да се издигне модерната складова база е на практика… блато. След щателно почистване на парцела се наложи стабилно да помислим, защото се оказахме изправени пред сериозно предизвикателство: нестабилна тинеста почва.

Решението

Основната ни цел беше да избегнем пилотите. Търсехме ефикасно, гъвкаво и изгодно решение. И се спряхме на нещо нестандартно: укрепване на почвата с армонасипни стени. Ако сте любопитни, можете да разгледате предимствата на това решение под статията.

Развитието

Докато пишем това, в имота се изпълнява иновативния проект на инж. Пламен Петров за укрепване на земните маси. Екипите вече работят по втория от три пласта армонасипни стени. Армираните с геомрежи съоръжения се разполагат по дължина на южната и западната граница на имота.

Бъдещето

Решението с армонасипните стени е мащабно. То предвижда съоръжение с приблизително 300 м дължина и 2 м височина, доставка на над 20 000 куб. м земни маси и над 2 000 куб. м чакъл!

Предизвикателството беше наистина голямо, но за пореден път ни убеди, че няма трудност, която не може да бъде преодоляна, когато създаваш с мисъл и с правилно подбран екип зад гърба си. А и в това толкова нестабилно време умението да откриваш стабилни решения е безценно.

Предимствата на армонасипните стени

 • Армираните с геомрежи насипни стени са гъвкави съоръжения с висок дуктилитет, които не създават ръбови напрежения в основата, вграждат се много добре в пътния насип, представлявайки част от него и работейки съвместно като единна укрепваща система, като осигуряват общата му външна устойчивост;

 • Могат да бъдат фундирани на малка дълбочина;

 • Натоварванията се разпределят равномерно на по-широка площ от основата в сравнение с конвенционалния тип стени, което ги прави особено подходящи при фундиране в слаби почви, какъвто е случаят на настоящия проект;

 • Имат по-добра способност да дисипират (да поглъщат и отдават) сеизмичната енергия в сравнение с конвенционалните подпорни съоръжения (бетон, стоманобетон, каменна зидария), което ги прави по-малко деформируеми при земетръс;

 • И последно, но не по значение: цената им е по-изгодна.Последни новини

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website