Как проектирахме жилищна сграда в ж.к. Славейков, Бургас


Как проектирахме жилищна сграда в ж.к. Славейков, Бургас

Представяме ви още една сграда проектирана изцяло от нашия екип професионалисти. Сградата е с издадено разрешение за строеж и се намира в кв. 15 по плана на ж.к. Славейков, гр. Бургас. Цялата застроена площ е над 4600 кв.м, жилищните етажи са седем, а паркирането е осигурено изцяло чрез проектиран подземен паркинг, надземно място за самостоятелни гаражни клетки и открити паркоместа.

Настоящият технически инвестиционен проект, позициониран с кв. Славейков, Бургас, е изготвен въз основа на издадена скица с виза за проектиране от Община Бургас във връзка с инвестиционните намерения на собствениците на сградата и в съответствие с действащ ПУП – ПРЗ, одобрен със Решение № 40-17/ от 21.10.2010г. на Общински съвет – Бургас.

Съобразихме се с действащия план за жилищни нужди, като параметрите за застрояване в зоната са: Височина до 21,0 м. Кинт до 3,0. В рамките на застройката са предвидени архитектурни елементи, при спазване изискванията на чл.95 ал.2 от Наредба №7 на МРРБ. Според Наредба №1 за номенклатура на видовете строежи, съгласно чл.6, ал.3, буква „в”, сградата попада в ІІІ категория – жилищна сграда с високо застрояване.

Предвидено е сградата да бъде със сутерен, който включва подземен гараж и складове, обслужващ партер с два магазина за промишлени стоки и 10 бр. гаражи. Жилищната част включва шест типови жилищни етажа и използваем жилищен терасовиден етаж.

За осигуряване на необходимите места за паркиране към всяко жилище – общо 47 бр., е предвидено място за паркиране – в самостоятелен гараж, паркомясто в подземен паркинг или паркомясто на открито в границите на сградата.

Транспортният достъп е осигурен от прилежащата вътрешно-квартална улица от югозапад. Посредством открита еднолентова права рампа се достига до подземния гараж в сутерена, а чрез алея с усилена настилка се достига до вътрешния двор, гаражите в партера и паркоместата.

Сградата се състои от:

- Сутерен

Той е с предвидени 32 бр. паркоместа и 9бр. складови помещения. Коридорът е естествено проветрен и осветен с английски двор.

- Партер

На партера са разположени 10 бр. самостоятелни гаражи, 2бр. магазини за промишлени стоки, вход към жилищната сграда, самостоятелно обособено стълбище, 2бр. асансьори и общо помещение, съгласно чл.38 ал.8 от ЗУТ.

- Типов етаж – /І – V-ти/ - жилища Разположени са по пет двустайни апартамента и два тристайни апартамента. Складовите помещения на двустайните апартаменти и северозападния тристаен апартамент са предвидени в очертанията на жилищата, а складовете на тристайните югозападни апартаменти са предвидени в сутерена. В първи жилищен етаж се предвижда едно жилище за хора с увреждания.

- Жилища на VІ етаж

При спазване корнизна кота 15,00м. и 18,00м. към странична регулация от североизток, с разположени пет двустайни апартамента и два тристайни апартамента. Складовите помещения на двустайните апартаменти и северозападния тристаен апартамент са предвидени в очертанията на жилищата, а складът на тристайния югозападен апартамент е предвиден в сутерена.

- Терасовиден етаж – жилища

Разположени са четири двустайни апартамента и един тристаен апартамент. Два от двустайните апартамента имат складове в очертанието на жилищната си площ, а останалите три апартамента имат предвидени складови помещения в сутерена.

Вертикална комуникация се осъществява посредством стълбище и два асансьора, като малкият асансьор е с товароподемност 400кг., а големият – с 1000кг. (достъпен за хора с увреждания, предвиждащи се с инвалидни колички). Стълбището достига до всички нива, като е заделено в самостоятелна стълбищна клетка, естествено осветена, отделена от коридорите към жилищата със самозатваряща се, димоуплътнена врата.

Към проекта е изготвен подробен трасировъчен чертеж. Изготвен е и проект за вертикална планировка с цел привързване на сградата към нивото на терена и прилежащата улица.

Сградата е предвидено да се изпълни с безгредова система, с неносещи външни и вътрешни тухлени стени. Покривът е решен като плосък, като само над последото ниво на стълбището е предвиден наклонен покрив с наклон 1:1.

Сградата е с вече извадено разрешение за строеж и се очаква да бъде завършена през 2018 г.Последни новини

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website