инж. Груд Илиев, Кабано ООД: Важно е колективът да работи като цяла единица, а славата и неуспехът да се делят по равно


инж. Груд Илиев, Кабано ООД: Важно е колективът да работи като цяла единица, а славата и неуспехът да се делят по равно

Екип с мисъл

Интервю с инженер Груд Илиев

Име: Груд Илиев
Професия: инженер
Роля в Кабано: управляващ съдружник

Груд Илиев е на 33 години. Завършил с ТУ - София като бакалавър инженер по електроника между 2002-2007 г., а след това задочно в периода 2007-2012 семестриално завършва и Геодезия в УАСГ.

Груд работи в Кабано от 2007 година насам. Преминал през широк диапазон от длъжности - от помощник, към работник, технически ръководител, чертожник, дори домакин. След години работа, постепенно повечето длъжности отпадат, а сега работата му е по-скоро с управленски функции - във всичките им аспекти.

За проектирането, изкуството на архитектурата и развитието на Кабано през годините, прочетете в следващите редове.

Здравей, Груд, можеш ли да разкажеш как беше създадено проектантско студио Кабано?

Честно казано, бегло си спомням, да не кажа изобщо. Все пак бях на 9! Фирмата ни е създадена през 1992 година от близки приятели, съученици и колеги, като малка проектантска фирма, след което е постепенно се бизнесът се разраства и започва активна работа по проекти.

След 1994 г. започнахме да участваме и в строителството и реконструкцията на сгради, като през 1996 година вече ремонтирахме, възстановявахме и хидроизолирахме съоръжения от републиканската пътна мрежа - мостове, надлези и т.н

По-късно, през 1998-ма година, започнахме да проектираме и изпълняваме множество паркови среди, басейни, както и да работим и с щампован бетон на различни обекти в и извън гр. Бургас.

Какъв тип сгради проектирате най-често?

Най-често проектираме едно- и многофамилни жилищни сгради и сгради със смесена функция, може би защото сме в такъв район, в който търсенето на жилища е традиционно високо. Въпреки това за тези вече 25 години имаме и множество обществени и индустриални обекти - спортни площадки, хотели, бензиностанции, автомобилни шоуруми, сервизни центрове, складови бази, производствени бази, бази за преработка на продукти в хранителната промишленост, заведения, магазини.

Можеш ли да ни преведеш набързо през планирането до реализирането на един проект?

Трудно е да преведеш „набързо“ страничен човек през този дълъг процес на планиране и изграждане. Всеки случай е много индивидуален и зависи от конкретния имот и клиент.

Работата преминава през няколко фази. Първо, получаваме необходимите документи, които в повечето случаи за нас са документ за собственост и пълномощно, за да представляваме клиентите ни. След това подготвяме опорен план като проверяваме дали всичко е наред с конкретния имот от гледна точка на регулация, кадастър, застроителен план, информираме клиента за нужните последващи действия и започваме работа. Ако след всички тези проверки, всичко е наред, подготвяме заедно с клиента едно задание за проектиране, върху което започваме да работим. Първо чисто като функционално разпределение на обектите, за да съобразим нуждите на инвеститора, със спецификите на имота и зоната, с конструктивните, с пожарните изисквания, а в последствие и като екстериор.

След това започваме работа по останалите специалности, като отново в няколко срещи с инвеститора му даваме подробна информация относно вида на инсталациите, пожарните изисквания, изискванията на присъединителните дружества, спецификата на предложени от нас решения. Когато сме готови с проектните части, съгласуваме със заинтересованите дружества и служби нужните проекти и предоставяме готов комплект от документация, достатъчна за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и получаване на Разрешение за строеж.

Какви проблеми се срещат най-често във вашия бранш и в работата по даден обект?

Толкова са много, а и всички се срещат разнообразно. Ще кажа на първо място - най-големият проблем за инвестиционното проектиране са зле организираните съгласно ЗУТ процедури по изготвяне на подробни устройствени планове, парцеларни планове, планове за улична регулация, одобряване на инвестиционни проекти, изобщо целият процес има нужда от реконфигурация. Може би, също много чест проблем е несъответствието между регулация и кадастър. Също така недобре написани и тълкувани противопожарни наредби. В общи линии, проблемите обикновено са свързани не със самото естество на проектирането, а с нормативната уредба и начина и на прилагането ѝ.

Според теб, къде лежи пресечната точка между архитектурата, проектирането, интериора и строителството на един обект?

Според мен, пресечната точка - това е Човекът, който седи в хола. За съжаление, все още България е на ниво, в което по-скоро всички първо мислят за пари, а после за Човека, а и самият Той дори не мисли първо за себе си. Надявам се в близко бъдеще всички да мислят повече за Човека и по-малко за левовете.

Според теб, каква е мисията на един инженер в архитектурния бранш?

Да спори с архитектите, нали така е прието? Шегата настрана, според мен мисията на всички колеги проектанти в бранша трябва да бъде запазването на качествените отношения в колективите им, постигането на разбирателството и подобряването на продукта, който предлагаме. Винаги сме се представяли като екип, а не като Архитект А или Инженер Б, защото за мен е важно колективът да работи като цяла единица, а славата и неуспехът да се делят по равно.

Какви са дългосрочните цели на компанията ви?

Дългосрочната ни цел е една и ще я опиша с три думи - да се развиваме. Не поставям рамки, разбира се имаме кратко и средносрочни конкретни цели, които се надявам да успеем да изпълним в обозримото бъдеще, но всички те са пряко свързани с точно тази дългосрочна цел. Да се развиваме.Последни новини

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website