Жилищни

Ние сме стабилната основа на вашите проекти. Подходът ни е холистичен. Познаваме процеса, нормативната уредба и материалите. От идеята, през устройствения план, разрешителните и строежа, до последния детайл на фасадата, ние сме концепцията, която свързва всичко. От началото до края, създаваме с мисъл за вас.

Инвестиционни проекти
Началото не винаги е трудно. Ако въпросът е как да започнете строителство с минимални усилия, ние сме отговорът. Съгласуването на проектите и изпълняването на всички процедури в заинтересовани институции е наша работа. За да сведем вашата до получаването на комплект документи, готов за издаване на Разрешение за строеж.

Авторски надзор
Да, крайният резултат може да бъде точно такъв, какъвто си го представяте. Ние сме до вас през целия инвестиционен процес, за да гарантираме това. Съгласуваме с вас фасадното оформление и следваме вашата идея. Заедно с проекта получавате експертната ни препоръка за материали, начин на изпълнение, цветове, детайли и т.н. Контролираме и реализираме проектите с мисъл за вашите изисквания и бюджет.

 • O-1
  Изработване на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) и технически инвестиционен проект (ТИП) за "сграда със смесено предназначение с подземен гараж и магазини за промишлени стоки в партера" - "CITY RESIDENCE" - в ПИ 602.576 по кадастралната карта на гр. Бургас. В обща разгъната застроена площ от над 22 000 кв.м. са решени два сутеренни и осем надземни етажа. Сградата е разделена на три входа - "А", "Б" и "В". По етажи с разнообразни разпределения са предложени апартаменти с една, две и три спални, както и няколко студия, с оглед на близостта на имота с новопостроената болница "Сърце и мозък". Двата сутеренни етажа са с достъп съгласно нормативната уредба от двулентова рампа и допълнителен автомобилен асансьор. Спазени са всички изисквания за пожарна безопасност и достъпна среда за сградата. Дизайнът на сградата е модерен, с "френски" прозорци, стъклени парапети и облицовъчни материали, имитиращи дърво и бетон. Проектите на сградата са приключени през есента на 2023 г., като се очаква получаване на разрешение за строеж в края на 2023 г, след приключване на процедурите по одобряване на документацията от заинтересованите страни и органи.
 • T-2
  Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) за обединяване на два УПИ и последващ технически инвестиционен проект (ТИП) за "Сграда със смесено предназначение с подземен паркинг, гаражи, магазин за промишлени стоки, магазин за хранителни стоки, офиси, апартаментен хотел, жилища и ФЕЦ на покрива в устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр. Бургас" С проектното решение се предлага застройката да се реализира като свободностояща сграда на осем етажа. В първия са предвидени нежилищни обекти - гаражи, магазини и офис, във втория - офиси, а в следващите - апартаменти с разнообразно разпределение, с една две и три спални и площи между 50 и 200 кв.м. Осигурено е паркиране на 128 автомобила - при необходими 126 паркоместа съгласно Наредба №РД-02-20-2 от 20.12.2017 г., от които 104 независимо паркиране за обектите за обитаване и 24 зависимо паркиране за обектите за обществено обслужване. В сградата са разположени и места за велосипеди - 164 броя - от които 16 броя на терен, клас II, и 148 броя клас I в сутерен и в общи помещения. Сградата е с плоски покриви и модерен дизайн, като фасадата е решена с мазилки и облицовъчни клинкерни плочи, дограма цвят графит и парапети от ламинирано стъкло с алуминиев профил и ръкохватка в цвета на дограмата. Работата по проектите е приключена през м. август, 2023 г., като се очаква издаване на разрешение за строеж през есента на 2023 година, след приключване на процедурите по одобрение на документацията от РД ПБЗН, РЗИ, ЕВН, ВИК и Община Бургас.
 • ТУИДА ХОУМС
  Цялостно проектиране на жилищна сграда в кв. 41 по плана на ж.к. Славейков, гр. Бургас. Общата РЗП е над 3500 кв.м. На партерно ниво са разположени аптека, фризьорски салон, офис и два апартамента, както и необходимото общо помещение. В петте етажа са решени комфортни жилища, с една, две и три спални. В сутерена на сградата са осигурени 26 паркоместа. Проектите са приключени през есента на 2019 година, като се очаква строителството да започне през зимата на 2019/2020 г. и да приключи през 2021 г.
 • E25
  Цялостно проектиране на еднофамилна жилищна сграда във в.з. "Минерални бани", гр. Бургас, с обща РЗП 360 кв.м. Първият етаж, се състои от дневна с кухня и трапезария, спално помещение, гардеробна, кабинет, котелно и WC. Пред дневната е решена покрита веранда. На втория етаж са предвидени три спални помещения - всяко с прилежащи дрешник и баня с тоалетна. Светлата височина на помещенията е 2.80 м., а конструктивната - 3.00. Довършителните работи по фасади са решени с полирани плочи травертин, драскана мазилка и декоративни елементи от EPS. Проектите са предадени на клиентите ни през м. Април, 2019 г.
 • Z7
  Цялостно проектиране и дизайн на бутикова жилищна сграда в ж.к. Зорница, гр. Бургас. В обща РЗП от около 800 кв.м. са решени шест паркоместа, два офиса и четири апартамента. Работата по проекта приключи през м. Октомври 2019 г., като се очаква строителството да започне в началото на 2020 г.
 • Сграда "E"
  Проекти по всички части на комплекс със смесено предназначение в УПИ II, м. 80, местност "Под Шосето" в гр. Бургас. Имотът е разположен в зона със смесена функция - 4/Смф - с максимално допустими параметри: Кинт≤4.0, Плътност ≤60%, Озеленяване ≥20%, Височина≤21.0 м. В два подземни и седем надземни етажа и обща разгъната застроена площ от над 22 000 кв.м., са организирани две тела - Тяло "А", с предимно жилищна функция и търговски комплекс в първите два етажа, и Тяло "Б" - заведение за бързо хранене, фитнес център и апартаментен хотел с прилежащи обслужващи помещения - пералня, рецепция и други. Паркирането и транспортно обслужване на УПИ е изцяло реализирано в неговите граници - осигурени са две нива за подземно паркиране, с обща площ от около 6000 кв.м., и осигурени паркоместа за над 165 автомобила. Достъпът до сутерена е решен съгласно нормативните изисквания по пожарна безопасност - с една двулентова и една еднолентова автомобилни рампи. Тяло "Б" разполага с отделни гаражни клетки на партерно ниво, а на терен са решени още 24 места за паркиране. Търговската част в Тяло "А" е с обща площ от 3000 кв.м., като в нея са организирани множество самостоятелни търговски обекти, аптека, кафене. С достъп от улицата са магазин за пакетирани хранителни стоки и аптека. Над второ ниво в търговската зона проектирахме покривна градина и горно осветление, както за осветяване на търговската част, така и за подобряването на атмосферата за живущите. Апартаментите са преобладаващо дву- и тристайни, като разпределенията им са съобразени с разположението на сградата. В неблагоприятните зони по калкана на сградата са организирани складови помещения за обезпечаване нуждите на живущите. Спазени са всички изисквания за достъпна среда в обществените зони от хора в неравностойно положение. Екстериорният дизайн е модерен, използвани са камък, дърво, стъкло и мазилки. Всички апартаменти са осветени през големи прозорци. Климатичните тела са прибрани зад декоративни решетки в дървесен цвят. Три кадъра от визуализацията са наложени и обработени върху въздушни заснемания с дрон на конкретното местоположение на сградата. Към проектните работи сме изработили допълнително и цветни разпределения за презентация пред крайни клиенти, както и интериорно решение на един типов апартамент. Очакваме строителството да започне през зимата на 2017/2018 година и да завърши през 2019 година.
 • LZ 22
  Архитектура, екстериорен дизайн и визуализация на жилищна сграда в ж.к. Лазур, гр. Бургас. Сградата попада в зона Жг - "За жилищни нужди", с параметри на застрояване: Кинт до 3.0, височина до 15.00 м и плътност до 80%. Състои се от сутерен, в който са организирани девет броя паркоместа, партер с магазини и пет етажа с жилища - дву- и тристайни. Общата застроена площ е 1495 кв.м., а РЗП съгласно ЗУТ - 1056 кв.м. Проектът е предаден на възложителя през м. май, 2018 г.
 • "Зора"
  Цялостно проектиране на жилищна сграда "Зора" в гр. Бургас, в кв. 15 по плана на ж.к. "Славейков. Общата разгъната застроена площ е над 4600 кв.м., като е постигнат Кинт от 3,0, който е и максимално допустимият за устройствена зона Жг2, съгласно ОУП на гр. Бургас. Жилищните етажи са седем, а паркирането е изцяло осигурено в подземен гараж, надземно като самостоятелни гаражни клетки и открити паркоместа - общо 53 броя. В партерно ниво са разположени и два магазина за промишлени стоки. Изпълнени са всички нормативни изисквания за достъпна среда за хора с увреждания, както и тези за осигуряване на безопасност при пожар. Всички проектни части са съгласувани със заинтересованите страни и е издадено Разрешение за Строеж през м. Август, 2017 г., а строителството се очаква да завърши през 2018 година.
 • "Перла" #8
  Цялостно проектиране, интериорен дизайн на заведение за хранене и визуализация на типов апартамент на две многофамилни жилищни сгради в УПИ I и II, кв. 4, по плана на ж.к. "Зорница", гр. Бургас, с обща разгъната застроена площ 17525 кв.м. Сградите се намират в зона Жг, спрямо ОУП на гр. Бургас, а в съответствие с изготвен ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед на кмета от 28.04.2017, допустимата височината на по-голямата сграда е 39.00 м., а на по-малката - 24 м. Застроителните параметри за УПИ I са съгласно чл. 27 ал. 3 от ЗУТ, а за УПИ II - Кинт ≤3,0, Плътност ≤ 60%, Озеленяване ≥ 20%. В партера са решени медицински център с капацитет до 96 посетители и заведение за хранене тип "Бистро", за което сме изработили и интериорен дизай в средиземноморски стил. Жилищата са разнообразни - от малки двустайни апартаменти до просторни три- четири- и петстайни апартаменти. Осигурен е достъп за хора с увреждания, включително достъпен апартамент и паркоместа, съгласно нормативната уредба. Екстериорният дизайн е решен съгласно архитектурата на останалите сгради в комплекс Перла, с няколко освежаващи нови детайла. На две сутеренни нива с общ достъп от двата УПИ е организирано паркиране върху обща площ от над 3700 кв.м. Изготвени са проекти по всички части, включително за изместване на съществуваща ВИК инфраструктура в УПИ и за изграждане на нова улица в района, като сме съгласували документацията с отговорните институции. Очаква се строителството в двата имота да бъде започнато през есента на 2017 година. Освен проектните работи, сме изработили и цветен каталог с разпределения по входове и нива, за да осигурим възможност на инвеститора да презентира сградата пред крайни клиенти. Инвеститорът е заявил на Община Бургас инвестиционно намерение за изграждане на общински паркинг, детска площадка и улица с прилежащ паркинг, за собствена сметка, като общата стойност на инвестицията по окрупнени показатели ще бъде над 500 000 лв, а осигурените допълнително нови паркоместа за живущите в тази част на ж.к. Зорница, ще са над 185 броя.
 • Downtown
  Цялостно проектиране и екстериорен дизайн на жилищна сграда в центъра на гр. Бургас, в непосредствена близост до площад и църква "Св. св. Кирил и Методий". Общата РЗП е 1270 кв.м. Екстериорният дизайн е модерен, като в решението на фасадата се съчетават камък, дърво и стъкло. В скрити улеи ще бъде поставено екстериорно ефектно светодиодно осветление. В партера са решени два обслужващи обекта - тип "Бистро" и "Кафе-сладкарница". По етажи са разположени жилища - дву- и тристайни апартаменти, а в последните две нива - мезонети. Конструкцията е безгредова, покривът е решен като плосък покрив, като към калканите от двете страни на УПИ са предвидени наклонени участъци. Спазени са всички изисквания за достъпна среда и тези за пожарна безопасност. Проектите са предадени на инвеститора през м. Януари, 2018 г. Очакваме строителството да започне в следващите месеци и да завърши през 2019 г.
 • "Чар"
  Цялостно проектиране на три жилищни сгради в съседни имоти, на ул. Перущица №1 и 3, в гр. Бургас. Общата РЗП на сградите е около 2000 кв.м., като в тях са разположени дву- и тристайни апартаменти, офиси, паркоместа в подземен гараж, който е общ за двата УПИ, и отделни гаражни клетки в партера. Всички проекти са изготвени и съгласувани с отговорните контролни органи, като е получено разрешение за строеж и е започнато строителство на сградите през пролетта на 2017 г.
 • Спокойствие
  Еднофамилна жилищна сграда в с. Медово, община Поморие в средиземноморски стил, с площ от 305 кв.м. Състои се от сутерен, в който са разположени техническо помещение и складове, първи етаж - дневна, кухненски бокс, две спални, кабинет, баня и покрита веранда, и втори етаж, решен като една голяма спалня, с всички удобства към нея - баня, тоалетна, тераса. Проектът е завършен през 2017 година, започваме работа и по строителството на 20.06.2017 г.
 • Изгрев
  Цялостно проектиране - архитектура и всички инженерни специалности - на три самостоятелни жилищни сгради в м. Лахана, общ. Поморие. Две от сградите са еднотипни, с площ от 165 кв.м., а третата - 147 кв.м., като разликата е в броя спални - по-малката къща разполага само с две. Проектите са приключени, съгласувани и е получено разрешение за строеж в началото на 2016 г. Сградите са въведени в експлоатация през 2017 г.
 • Еклектика
  Интериорен дизайн на тристаен апартамент в сграда, построена през 1908 г. в стария център на гр. Бургас. Еклектика. Проектиране и изпълнение, 2017 г.
 • Sky Building
  Цялостно проектиране на смесена сграда със спортна зала за бойни изкуства в ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас, с обща площ близо 40 000 кв.м. Застройката е разделена с конструктивна фуга на две тела - тяло 1 и тяло 2 - конструктивно самостоятелни, но функционално свързани. Подземно, в очертанията на целия УПИ, е предвиден подземен паркинг на две нива, с достъп от двулентова и еднолентова рампи, както и частично трето ниво с достъп посредством проходна рампа от прилежащата улица. Решени са апартаментен хотел, жилищна част, спортна зала и партерно ниво с обществено-обслужващи функции - магазини, пекарна, детски център, заведение за хранене. В жилищната част са проектирани 276 броя апартамента с различно разпределение - преобладаващо дву- и тристайни, а в хотелската - 104 броя. В рамките на имота са осигурени близо 300 паркоместа, при необходими съгласно Наредба №02 под 280 такива. Спазени са всички изисквания за достъпност от хора в неравностойно положение, като в проектите са показани и изискуемите апартаменти с подходящо обзавеждане, както и нужните паркоместа със съответните размери. В сутерените е осигурена пожарогасителна инсталация. За сградата са спазени всички евакуационни и противопожарни изисквания от действащите наредби на ГД ПБЗН. Довършителните работи по фасадите ще бъдат изпълнени с мазилка, като обемите са обединени частично с декоративни елементи. Покривът на спортната зала ще бъде изпълнен с метална конструкция и стъкло, а светлата височина в нея ще достига 6 метра. Проектите са предадени на инвеститора през м. Юни, 2018 г., като се очаква строителството да започне в следващите месеци.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website