Индустриални

Създаваме с мисъл за вашия бизнес. Разполагаме със специализирано звено от проектанти с над 10 години опит в създаването на производствени помещения, хранително-вкусови цехове, складово-ремонтни бази, шоуруми и други индустриални съоръжения.

Предпроектни проучвания

В бизнеса предварителната подготовка е всичко и ние добре разбираме това. Решете къде искате да инвестирате, а ние ще проучим всичко останало, свързано с имота: предвиждания по ОУП, застроителни параметри, транспортно обслужване, възможности за електро- и водоснабдяване и т.н. Ще се погрижим и за получаването на всички необходими скици, становища и документи и спазването на всички административни процедури, за да сте напълно сигурни, че основата на инвестицията ви е стабилна.

Строителство

Идеята е само началото. Имаме квалификация, специализация, опит, работна сила и техника за осъществяването както на груб строеж, така и на широк спектър от довършителни работи.

 • BSM
  Цялостно проектиране на сервизна база с административна част в кв. 43, по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас. Сградата е свободностояща, със смесена конструкция - стоманобетонни колони върху бетонови основи и стоманени ригели за покривната конструкция. Външните стени се предвиждат от стенни панели тип "сандвич". Административната част на сградата се състои от четири етажа, в които са организирани офиси, битовки, санитарни възли. В сервизната част е разположено сервизно хале, с портален кран с товароподемност 20 тона. Проектите са предадени на инвеститора през м. Февруари 2019 г., като се очаква строителството на сградата да започне през пролетта на 2019 г.
 • "Фишланд"
  Цялостно проектиране на складово-хладилна база за съхранение на риба и рибни продукти и монтаж на фотоволтаична електроцентрала на покривите, в м. "Дванадесетте", гр. Бургас. Застройката е едноетажна, с обща РЗП от над 5700 кв.м. В складово-хладилната част са решени четири големи хладилни склада с рампа за камиони, пакетажно с камера за шоково замразяване, седем офиса за обслужване на малките камери, битови помещения за персонал, складови помещения и други. Административната част се състои от два етажа, в които са организирани офиси, заседателна зала, кухненски кът, санитарни помещения и търговски отдел. Върху покривите и като навеси над паркинга е изпълнена фотоволтаична централа, с монтирани 2530 бр. фотоволтаични панели с обща мощност над 500 KWp. Всички проекти са изготвени и съгласувани от нас и предадени за издаване на Разрешение за Строеж през м. май, 2013 г. Сградата е построена и въведена в експлоатация през 2015 г.
 • "Елтрак", шоурум и сервиз
  Шоурум и сервизен център на Елтрак - CAT - България, цялостно проектиране 2015 г. Сградата е с РЗП 1176 кв.м., в която са разположени търговска зала, офиси, складове, сервизна зона, автомивка и технически помещения. Конструкцията е стоманобетонна, а външните стени са решени с алуминиеви панели с топлоизолация и структурно остъкляване. Строителството ще започне през есента на 2017 година, а сградата ще бъде въведена за експлоатация през 2018 година.
 • Месокомбинат
  Цялостно проектиране на Производствено предприятие за месо и месни продукти в УПИ I-517 кв. 43, в зоната на Индустриален и Логистичен Парк, гр. Бургас. Сградата се състои от производствена и административна зона, с обща РЗП от 835 кв.м. Документацията е съгласувана с БАБХ, предвидени са всички необходими технологични помещения, осигурен е достъп и санитарен възел за хора с увреждания, съгласно нормативните изисквания. Конструкцията е метална, като ограждащите стени на битовите помещения са реализирани със "сандвич" панели с топлоизолационен слой от полиуретан. Строителството ще започне през есента на 2017 година, а сградата ще бъде въведена в експлоатация през 2018 година.
 • "Морато мебел" цех
  Разширение на цех за производство на мебели на Морато Мебел в м. "Веригите", гр. Бургас, цялостно проектиране 2017 г. Проектът представлява разширение на съществуващия цех за производство на мебели, както и навес за дизелгенератор и инструменти. Новопроектираната постройка е едноетажна, с РЗП от 1060 кв.м. Състои се от монтажно, пакетажно и кантиращо помещение, както и офиси и помещение за котел. Довършителните работи по фасадите са предвидени с профилирана ламарина, ПВЦ дограма и мозаечна мазилка.
 • "Motor Vision"
  Архитектура и проекти по всички инженерни части, включително съгласуване на документацията, 2011 г. Обектът е въведен в експлоатация през 2012 година. Снимките са на вече завършената сграда, която се състои от сервизни клетки, автомивка, офис, кафене и пункт за годишни технически прегледи.
 • ГТП "ЕМИ"
  Цялостно проектиране на пункт за ГТП, авторемонтно хале и пристройка на магазин за авточасти към съществуващ автосервиз в УПИ IX-17, кв. 3, ПЗ "Север", гр. Бургас. Проектът предвижда изграждане на три нови в УПИ обекта, с обща РЗП около 920 кв.м. Изготвени са проекти по всички части - Архитектурна, СК, ЕЛ, ВиК, ЕЕ, ОВК, ПБЗ, ПБ, Геология, Геодезия, ПУСО, които са предадени на инвеститора в края на м. юли, 2019 г.
 • "BMW" шоурум и сервиз
  Цялостно проектиране на Автоцентър с шоурум и складова база на Бова Кар ЕООД - официален представител на BMW в гр. Бургас. Съгласно действащ ПУП-ПРЗ, в имота е предвидена застройка с височина на корниза до 21.00 м., отредена "За автоцентър с шоурум и складова база". Сградата се състои от сутерен и два надземни етажа, като общата разгъната застроена площ е 4300 кв.м. Проектът по част Архитектурна е изготвен съгласно последните тенденции във фирмения дизайн на BMW, като всеки детайл е изпълнен съгласно високите изисквания на компанията. Сградата се състои от Сутерен с разположен в него автомобилен склад и автомивка, I-ви етаж с търговска зала, сервизни помещения, складови помещения и други и II-ри етаж, в който са разположени офиси. Архитектура и проекти по всички инженерни части са изготвени и съгласувани в началото на 2014 г., след което е издадено разрешение за строеж, а сградата е въведена в експлоатация през есента на 2015 г.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website