Хронология на проектите

 • Z7

  Цялостно проектиране и дизайн на бутикова жилищна сграда в ж.к. Зорница, гр. Бургас. В обща РЗП от около 800 кв.м. са решени шест паркоместа, два офиса и четири апартамента. Работата по проекта приключи през м. Октомври 2019 г., като се очаква строителството да започне в началото на 2020 г.

  Повече
 • TK4

  Цялостно проектиране - архитектура и всички инженерни специалности - на многофамилна жилищна сграда в УПИ V, кв. 90, ЦГЧ гр. Бургас - ул. Трайко Китанчев. Общата РЗП на сградата е 850 кв.м. В сутерена е реализиран подземен паркинг и складове към апартаментите, които са едностаен, два тристайни и два двустайни. Светлата височина в жилищните единици е съгласно нормативната - 2.60 м. Фасадните работи са решени с използване на клинкер плочки, парапети на балконите от закалено стъкло и мазилки. Работата по проекта приключи през м. Октомври 2019 г., като се очаква строителството да започне в началото на 2020 г. и да приключи през третото тримесечие на 2021 г.

  Повече
 • ИЛЕТ #3

  Архитектура и цялостно проектиране на жилищна сграда в кв. 143, ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас - трети етап, секции В и Г. Сградата е част от поетапно строителство в поземлен имот с площ от над 7 дка. Разгънатата застроена площ на секции В и Г, които ще бъдат изградени като трети етап на строителство, е около 3100 кв.м. В сутерен и на партерно ниво са решени гаражни клетки. По жилищните етажи са разположени разнообразни апартаменти с една, две и три спални. Проектите са предадени на инвеститора през есента на 2019 година, като се очаква строителството да започне в първото тримесечие на 2020 година и да завърши до края на 2021 година.

  Повече
 • ТУИДА ХОУМС

  Цялостно проектиране на жилищна сграда в кв. 41 по плана на ж.к. Славейков, гр. Бургас. Общата РЗП е над 3500 кв.м. На партерно ниво са разположени аптека, фризьорски салон, офис и два апартамента, както и необходимото общо помещение. В петте етажа са решени комфортни жилища, с една, две и три спални. В сутерена на сградата са осигурени 26 паркоместа. Проектите са приключени през есента на 2019 година, като се очаква строителството да започне през зимата на 2019/2020 г. и да приключи през 2021 г.

  Повече
 • ГТП "ЕМИ"

  Цялостно проектиране на пункт за ГТП, авторемонтно хале и пристройка на магазин за авточасти към съществуващ автосервиз в УПИ IX-17, кв. 3, ПЗ "Север", гр. Бургас. Проектът предвижда изграждане на три нови в УПИ обекта, с обща РЗП около 920 кв.м. Изготвени са проекти по всички части - Архитектурна, СК, ЕЛ, ВиК, ЕЕ, ОВК, ПБЗ, ПБ, Геология, Геодезия, ПУСО, които са предадени на инвеститора в края на м. юли, 2019 г.

  Повече
 • Гладстон VII

  Цялостно проектиране на жилищна сграда в УПИ VII, кв. 33, по плана на ж.к. Братя Миладинови - на ул. Гладстон, гр. Бургас. В РЗП от около 900 кв.м. са разположени двустайни и тристайни апартаменти, гаражи и складове. Екстериорният дизайн на сградата е, съгласно желанието на инвеститора, в съответствие с двете сгради в съседни УПИ, също наши проекти, но на различни инвеститори. Работата по проекта приключи през месец май, 2019 г., като очакваме строителството да започне през септември.

  Повече
 • "ИЛЕТ #2"

  Втори етап на строителство на сграда в УПИ V-185, кв. 143, по плана на ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас РЗП на сградата, предвидена за реализиране като втори етап на обекта, е 5832 кв.м. В тях са разположени гаражни клетки в партера и апартаменти с разнообразна площ и конфигурация на разпределенията в седемте жилищни етажа. Сградата попада в III категория, буква "в", съгласно Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи. Вертикалната комуникация се осъществява посредствтом две стълбищни клетки с асансьори, достъпни за хора с увреждания. Спазени са всички изисквания за пожарна безопасност, Наредба №4 за достъпна среда за населението и Наредба №2 от 2004г. за комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии. Работата по проекта приключи през пролетта на 2019 година, като се очаква СМР да започнат по-късно през годината.

  Повече
 • МР-119

  Цялостно проектиране на жилищна сграда в ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас. Сградата е П-образна, предвидена като група от три самостоятелни тела - "А", "Б" и "В", с общ подземен гараж в сутерена, с достъп чрез две еднолентови рампи от ул. "Кооператор". Общата РЗП е над 12000 кв.м. В приземния етаж са предвидени гаражи, два магазина за промишлени стоки, бирария, аптека и фризьорски салон. Жилищата са разположени в надпартерните етажи на сградата, като са разнообразни по вид и площ - едностайни, двустайни и тристайни. Паркирането е предвидено в границите на УПИ, съгласно чл. 42 от приложение №5 към наредба №РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни схеми на урбанизираните територии - изискуеми по норма са 121 паркоместа и велопаркинг за 6 броя велосипеди, а са предвидени общо 124 броя паркоместа и 11 броя велосипедни стоянки. Проектите са приключени в началото на м. май, 2019 г, като предстои съгласуването им и получаването на разрешение за строеж.

  Повече
 • гр. Ловеч

  Предложението, с което участваме в конкурс на гр. Ловеч, за преустройство на терена на бившата казарма в централна градска част на града.

  Повече
 • "E25"

  Цялостно проектиране на еднофамилна жилищна сграда във в.з. "Минерални бани", гр. Бургас, с обща РЗП 360 кв.м. Първият етаж, се състои от дневна с кухня и трапезария, спално помещение, гардеробна, кабинет, котелно и WC. Пред дневната е решена покрита веранда. На втория етаж са предвидени три спални помещения - всяко с прилежащи дрешник и баня с тоалетна. Светлата височина на помещенията е 2.80 м., а конструктивната - 3.00. Довършителните работи по фасади са решени с полирани плочи травертин, драскана мазилка и декоративни елементи от EPS. Проектите са предадени на клиентите ни през м. Април, 2019 г.

  Повече
 • БМ-IV

  Цялостно проектиране на жилищна сграда на ул. Гладстон, в ж.к. Братя Миладинови, гр. Бургас. Сградата е с обща площ от 3120 кв.м., в която са предвидени 28 броя апартаменти с различни разпределения и площи, стоматологичен център и два магазина, подземен паркинг и гаражни клетки на партерен етаж. Разпределенията са компактни, формите на помещенията са правилни, санитарните помещения са удобни за използване. Външният дизайн на сградата е съгласно желанията на инвеститора и в съответствие с друга негова сграда, проектирана от нас, в непосредствена близост. Цветовете са светли, зад декоративни решетки са прибрани външните тела на климатиците за обектите. Парапетите са от ковано желязо, а в партера е вложен камък - изкуствен мрамор. Проектите са предадени на инвеститора през м. март, 2019 г., като се очаква строителството да започне през пролетта на 2019 г. и да приключи преди края на 2020г.

  Повече
 • S-XVI

  Цялостно проектиране на затворен комплекс - жилищна сграда с басейн в кв. 77 по плана на ж.к. "Сарафово", м. "Манастирското", гр. Бургас. Имотът, с площ от 5911 кв.м., попада в зона "Жм" - зона с допустим Кинт до 1.2 и височина на застрояване до 10м. В жилищните етажи са разположени апартаменти с разнообразни разпределения и площи, а на партерно ниво - обслужващи помещения, гаражи и жилища с двор. Общият брой на апартаментите по всички етажи е 87, като за всеки е осигурено място за паркиране, съгласно Наредба №РД-02-20-2 от 2017 г. Спазени са всички изисквания за достъпна среда за лица в неравностойно положение, както и изискванията за пожарна безопасност. Външният дизайн на сградата е в средиземноморски стил, съобразен с реализираните от инвеститора други жилищни затворени комплекси в близост.Басейнът е с променлива дълбочина от 1.20 до 1.60м. В близост до сградата е отделен детски басейн, с дълбочина от 0.60м. Предвиждат се преливници от три страни, а от страната към морето, басейнът ще прелива с "инфинити" ефект. Проектите са завършени в края на м. Февруари 2019 г., като се очаква строителството да започне през пролетта на 2019 г. и да завърши в началото на 2021 г.

  Повече
 • BSM

  Цялостно проектиране на сервизна база с административна част в кв. 43, по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас. Сградата е свободностояща, със смесена конструкция - стоманобетонни колони върху бетонови основи и стоманени ригели за покривната конструкция. Външните стени се предвиждат от стенни панели тип "сандвич". Административната част на сградата се състои от четири етажа, в които са организирани офиси, битовки, санитарни възли. В сервизната част е разположено сервизно хале, с портален кран с товароподемност 20 тона. Проектите са предадени на инвеститора през м. Февруари 2019 г., като се очаква строителството на сградата да започне през пролетта на 2019 г.

  Повече
 • K-43

  Цялостно проектиране и дизайн на многофамилна жилищна сграда, на улица Калоян в кв. 32 по плана на ж.к. Възраждане, гр. Бургас. Имотът е разположен в централната част на ж.к. Възраждане. Теренът е равнинен, с надморска височина около 14м. Сградата е предвидена като изцяло жилища, с подземен гараж, партер и пет жилищни етажа. Автомобилният достъп до вътрешния двор се осъществява през проход, където е организиран и главният вход към сградата. Апартаментите са разнообразни - едностайни, двустайни и тристайни. Общата РЗП на сградата е 1325 кв.м. Паркирането е изцяло решено в рамките на УПИ, съгласно Наредба №РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. Екстериорният дизайн на сградата е модерен, с бял и сив цвят мазилки и облицовка от плочки клинкер - имитиращи зидария. Парапетите са стъклени, а зад декоративни решетки ще бъдат прибрани външните тела на климатиците по фасадата. Проектите са предадени на инвеститора през м. Февруари 2019 г., очаква се строителството да завърши през 2020 г.

  Повече
 • LZ-16

  Цялостно проектиране на жилищна сграда с подземен гараж, в кв. 16 по плана на ж.к. Лазур, гр. Бургас. Общата РЗП е 2100 кв.м. В сградата са проектирани жилища, подземни и надземни гаражи и паркоместа, складове и обслужващи площи. Конструкцията е смесена - безгредова и скелетно-гредова система с неносещи тухлени стени, а фасадното решение е модерно, с частична облицовка от алуминиеви и бетонни фасадни панели и полимерна мазилка.Паркирането е осигурено изцяло в рамките на УПИ, съгласно Наредба №02 от 2004 г. Сградата е с осигурен достъп за лица в неравностойно положение. Проектите са предадени на инвеститора в началото на 2019 г., като строителството предстои да започне по-късно през годината.

  Повече
 • Съдебна палата - Пазарджик

  Конкурсно предложение за участие в ОП за изграждане на нова съдебна сграда на нуждите на Административен съд и районна и окръжна прокуратури, в гр. Пазарджик. Изработен е идеен архитектурен проект с визуализация, като са съобразени изискванията на Възложителя, съгласно документацията за обществената поръчка. Сградата е с площ от 2335 кв.м., от които 1800 кв.м. надземно строителство и 535 кв.м. сутерен - подземен паркинг.

  Повече
 • SL-7

  Цялостно проектиране на жилищна сграда в кв. 7 по плана на ж.к. Славейков, гр. Бургас, с обща РЗП 1800 кв.м. Сградата е свободностояща, височината и съгласно устройствената зона е 15.00 м. до кота корниз. В сутерена са проектирани подземни гаражи и складови помещения, на партерно ниво гараж, магазини и двустаен апартамент, а по жилищните етажи - апартаменти с разнообразни площи. Паркирането е осигурено изцяло в рамките на УПИ, а сградата е с осигурен достъп, включително за хората с увреждания, до всички обекти, разположени в партера на сградата, както и до входното комуникационно пространство. Проектите са завършени през м. Януари, 2019 г.

  Повече
 • МР 121А

  Цялостно проектиране на жилищна сграда в ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас. Устройствената зона е жилищна, с възможност за застрояване с голяма височина - зона 7/Жг. Общата РЗП на сградата е 1500 кв.м. Паркирането и транспортното обслужване е осигурено в УПИ - в сутерена са предвидени гаражи за 6 броя автомобили, а на ниво партер - 7 броя, единият от които двоен. Поради денивелация, от северната страна на сградата на първи етаж са разположени отново три броя гаражи, а на юг - три апартамента - тристаен и два двустайни. По надземните етажи са проектирани жилища - двустайни и тристайни. Спазени са всички изисквания за достъпна среда на хора в неравностойно положение. Работата по проектите е приключена в края на м. ноември, 2018 г., като се очаква строителството да започне в началото на 2019 г. и да приключи през 2020 г.

  Повече
 • "Цариградска"

  ПУП-ПРЗ, РУП и ТИП по всички части за жилищна сграда с магазини и офиси в гр. Бургас, на ъгъла между ул. Гладстон и ул. Цариградска, в УПИ X, кв. 50, по плана на ж.к. Възраждане. Общата РЗП на сградата е близо 5000 кв.м. В имота е предвидена свободностояща застройка, разположена на нормативни отстояния от странични регулационни линии, както и през улица, съгласно чл. 32 от ЗУТ. Сградата попада в III категория - смесени и жилищни сгради с високо застрояване. Паркирането е предвидено в границите на УПИ, съгласно чл. 42 от Приложение №5 към Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии от 2004 г. Предвидени са общо 45 бр. паркоместа и 6 бр. велопаркоместа в сутерен и на терен. В сградата са проектирани магазини за хранителни стоки, офисни площи и жилища с разнообразна конфигурация - едностайни, двустайни, тристайни и многостайни. Фасадното решение е в класически стил, с камък и мазилка, частично рустицирана. Предвидени са противопожарни ивици по фасадите, с материал с клас по реакция на огън А1 или А2. Конструкцията е безгредова. Спазени са всички изисквания за достъпна среда за хора с увреждания. Работата по проектите приключи през м. октомври 2018 г., като се очаква строителството на сградата да започне в началото на 2019 г.

  Повече
 • "ЕЛИДИС"

  Цялостно проектиране на складово-производствена база за PVC и алуминиева дограма, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас. На площ от около 3000 кв.м. са разположени три производства - на алуминиеви парапети, PVC и алуминиева дограма. Решени са помещения за персонала - битовки, стая за почивка, както и административна част на две нива в предната част на сградата - с представителни помещения за търговски отдел, управители, заседателна зала и други. Общата РЗП на сградата е над 3300 кв.м. Архитектурният проект е завършен през месец май 2018 г., а останалите проекти ще бъдат предадени до края на месеца, като намеренията на инвеститора са започване на строителството в късното лято на 2018 г.

  Повече
 • "La Mar"

  Цялостно проектиране на апартаментен хотел с подземен паркинг в кв. Сарафово, гр. Бургас обща застроена площ над 4300 кв.м. В четириетажната сграда в средиземноморски стил са решени двустайни и тристайни апартаменти с разнообразни разпределения. Обектите на партерно ниво са с прилежащо дворно място, отделено с ажурна ограда от общото пространство. Обърнато е внимание на панорамната гледка към залива и сезонността на ползване на сградата. В двора е разположен голям басейн, както и детски такъв. Устроена е за ползване и детска площадка, както и шатри с маси към ресторант "La Mar", който се намира в същия УПИ. Конструкцията е безгредова. Изпълнени са всички изисквания на нормативната уредба за сгради с предназначение "Апартаментен хотел", относно достъпна среда, пожарни норми и други, като паркирането е изцяло осигурено в сутерена, съгласно Наредба №2. Проектите са предадени на инвеститора през м. Юни, 2018 г., като се очаква строителството да започне през зимата на 2018 г.

  Повече
 • "Sky Building"

  Цялостно проектиране на смесена сграда със спортна зала за бойни изкуства в ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас, с обща площ близо 40 000 кв.м. Застройката е разделена с конструктивна фуга на две тела - тяло 1 и тяло 2 - конструктивно самостоятелни, но функционално свързани. Подземно, в очертанията на целия УПИ, е предвиден подземен паркинг на две нива, с достъп от двулентова и еднолентова рампи, както и частично трето ниво с достъп посредством проходна рампа от прилежащата улица. Решени са апартаментен хотел, жилищна част, спортна зала и партерно ниво с обществено-обслужващи функции - магазини, пекарна, детски център, заведение за хранене. В жилищната част са проектирани 276 броя апартамента с различно разпределение - преобладаващо дву- и тристайни, а в хотелската - 104 броя. В рамките на имота са осигурени близо 300 паркоместа, при необходими съгласно Наредба №02 под 280 такива. Спазени са всички изисквания за достъпност от хора в неравностойно положение, като в проектите са показани и изискуемите апартаменти с подходящо обзавеждане, както и нужните паркоместа със съответните размери. В сутерените е осигурена пожарогасителна инсталация. За сградата са спазени всички евакуационни и противопожарни изисквания от действащите наредби на ГД ПБЗН. Довършителните работи по фасадите ще бъдат изпълнени с мазилка, като обемите са обединени частично с декоративни елементи. Покривът на спортната зала ще бъде изпълнен с метална конструкция и стъкло, а светлата височина в нея ще достига 6 метра. Проектите са предадени на инвеститора през м. Юни, 2018 г., като се очаква строителството да започне в следващите месеци.

  Повече
 • "Bayview Suites 2"

  Цялостно проектиране на четириетажна жилищна сграда в ж.к. Сарафово, гр. Бургас с обща РЗП над 2200 кв.м. В партера са разположени шест апартамента с прилежащи дворни места, обособени с ажурна ограда, както и четири самостоятелни гаража, с достъп от вътрешно-обслужващ път. По етажите са решени двустайни и тристайни апартаменти с разнообразна площ. Общият брой апартаменти е тридесет. Паркирането е осигурено в рамките на УПИ, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба НРД-02-20-2, както и нужният велосипеден паркинг за седем велосипеда. Спазени са нормативите за достъп от хора в неравностойно положение. Конструкцията е безгредова, а покривът е решен като частично скатен с наклон 1:3 и плоска част. Изработени са проекти по всички части. Предвидени са всички необходими противопожарни мерки, включително противопожарни ивици, с материали клас по реакция на огън А1 и А2. Фасадите са решени с драскана силикатна мазилка, камък, декоративни елементи от EPS и парапети от ковано желязо. Проектите са предадени на инвеститора през месец Юни 2018 година, като се очаква строителството на сградата да започне през месец Септември.

  Повече
 • LZ 22

  Архитектура, екстериорен дизайн и визуализация на жилищна сграда в ж.к. Лазур, гр. Бургас. Сградата попада в зона Жг - "За жилищни нужди", с параметри на застрояване: Кинт до 3.0, височина до 15.00 м и плътност до 80%. Състои се от сутерен, в който са организирани девет броя паркоместа, партер с магазини и пет етажа с жилища - дву- и тристайни. Общата застроена площ е 1495 кв.м., а РЗП съгласно ЗУТ - 1056 кв.м. Проектът е предаден на възложителя през м. май, 2018 г.

  Повече
 • "МР 111"

  Изменение на кадастрална карта, подробен устройствен план и цялостно проектиране на жилищна сграда в кв. Меден Рудник, гр. Бургас. На първо ниво е решена дневна с кухня и трапезария, спалня с прилежащ дрешник и баня. Предвидени са също котелно, складово и мокро помещения. На втори етаж са проектирани три спални, два дрешника и две бани. Общата РЗП е малко над 260 кв.м. Проектирането по всички части приключи през пролетта на 2018 г. Заради усложнения във връзка с разминавания в имотните граници, по вина на отговорните институции, процедурата ще приключи през есента на 2018 г., като се очаква строителството да започне непосредствено след издаването на разрешение за строеж.

  Повече
 • Авангард Консулт

  Изработване на ПУП-ПРЗ и цялостно проектиране на складова база с административна част, на територията на Индустриален и Логистичен Парк - гр. Бургас. Сградата е с площ от 500 кв.м., като в предната част е обособен шоурум, а като второ ниво - административна част. Проектите са предадени на инвеститора в края на м. Април, 2018 г., като се очаква строителството да започне през лятото на 2018 г.

  Повече
 • "Чифт Дами"

  Изменение на ПУП-ПРЗ, архитектура, цялостно проектиране и дизайн на две жилищни сгради, с обща РЗП около 4000 кв.м., на улица "Перущица" в ж.к. Лазур, гр. Бургас. Екстериорният дизайн е модерен. Фасадите са решени с облицовка в дървесен цвят, мазилка и стъклени парапети. Климатиците са прибрани в зона зад декоративна решетка. Сутеренът е общ за двата УПИ, като достъпът е през автомобилна рампа. Всички паркоместа съгласно ЗУТ са осигурени в сутерена и на терен. Апартаментите са разнообразни - едно- дву- и тристайни. Конструкцията е безгредова. Всички изисквания за пожарна безопасност са спазени, както и правилата за достъпна среда - съгласно действащите нормативни уредби.

  Повече
 • "Илет"

  Цялостно проектиране на жилищна сграда в УПИ V-185, кв. 143 по плана на ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас, с обща РЗП около 4200 кв.м. Жилищната сграда е първи етап на строителство в имота, в който се предвижда изграждане на шест самостоятелни секции, разделени функционално и конструктивно. Изпълнението ще бъде поетапно. Секция "А", предмет на настоящия проект, се състои от партер, пет типови етажа и един терасовиден етаж. Решени са апартаменти с различни площи и разпределения. В партера са обособени седемнадесет броя гаражни клетки, както и общо помещение, съгласно чл. 38 от ЗУТ. Останалите нужни паркоместа - 34 на брой - са осигурени в открити паркинги в двора. Всички изисквания за достъпна среда са изпълнени. Изготвена е и схема на достъпен маршрут, като е предвидено и жилище за хора в неравностойно положение, както и едно паркомясто на партера. Очакваме строителството на обекта да започне през пролетта на 2018 г.

  Повече
 • "Downtown"

  Цялостно проектиране и екстериорен дизайн на жилищна сграда в центъра на гр. Бургас, в непосредствена близост до площад и църква "Св. св. Кирил и Методий". Общата РЗП е 1270 кв.м. Екстериорният дизайн е модерен, като в решението на фасадата се съчетават камък, дърво и стъкло. В скрити улеи ще бъде поставено екстериорно ефектно светодиодно осветление. В партера са решени два обслужващи обекта - тип "Бистро" и "Кафе-сладкарница". По етажи са разположени жилища - дву- и тристайни апартаменти, а в последните две нива - мезонети. Конструкцията е безгредова, покривът е решен като плосък покрив, като към калканите от двете страни на УПИ са предвидени наклонени участъци. Спазени са всички изисквания за достъпна среда и тези за пожарна безопасност. Проектите са предадени на инвеститора през м. Януари, 2018 г. Очакваме строителството да започне в следващите месеци и да завърши през 2019 г.

  Повече
 • "Авеню Парк"

  Цялостно проектиране на кoмплекс от затворен тип Avenue Park, включващ хотел, СПА Център, открит и закрит басейн и апартаментна част, както и многобройни удобства - подземно паркиране, автомивка, магазини, спортни зали, тенис кортове, ресторант, банков офис и други. Желанието на екипа ни бе създаването на една съвременна визия, при съобразяване с новите потребности на обитаване. Общата застроена площ е над 20 000 кв.м. Композиционно съществуващ високоволтов далекопровод разделя имота на две зони, в които е възможно строителството. В предната част – към улицата - се предвижда ситуирането на хотел с ресторант и открит басейн, а във вътрешната половина – апартаментен комплекс в паркова среда. Формите на двете застройки са Г-образни, така че да защитават от североизточните ветрове, характерни за района. В защитената част на хотела и ресторанта е разположен открития басейн с места за шезлонги и романтични шатри за почивка, а във вътрешната част на апартхотела, се композира парк в пeйзажен стил с обилна дървесна растителност и много кътове за отдих и спорт. Проектът предлага композиция от две сгради с изчистени, компактни и обобщени обеми, с минималистичен детайл. Фасадното и цветовото оформление на сградата подчертава тектониката им. Комбинацията от бяло и антрацитносиво, стъкло и дървесен фладер са в хармонично единство. Търсен е спокоен силует, чисти обеми и стилово съответствие на двете застройки. На ниво -1 (сутерен) са разположени СПА-център са проектирани вътрешен басейн, детски басейн, парна баня, арома парна баня, арома сауна, финландска сауна, СПА капсула, баня офуро, стая за релакс солна стая, солна сауна. Предвидени са още VIP-стаи и помещение с луга. Приемното фоайе на хотела ще включва рецепция, два офиса, лоби, помещение за банков офис, санитарни помещения в това число и за хора в неравностойно положение, обслужващи помещения. Предвидена е и топла връзка към ресторанта, който ще е позициониран на партерното ниво. В хотела са предвидени общо 48 бр. самостоятелни стаи и апартаменти, а в апартхотела – 78 бр. апартаменти с разнообразни разпределения. На подходящи места в партерно ниво са разположени жилища на два етажа тип "мезонет", с прилежащи градини, отделени с жив плет от вътрешния парк на комплекса. Подземният паркинг с ще разполага с общо 125 бр. паркоместа. Всички евакуационни и пожарни изисквания за достъп са съобразени с изискванията. Конструкцията на сградата е монолитна, скелетно безгредова с тухлени неносещи стени. Предвидена е външна топлоизолационна система от 10 см. EPS, външна мазилка, камък и HPL. Външните и вътрешните преградни стени се изграждат от тухлена зидария с дебелина съответно 25 см и 12 см с тухли Wienerberger. Сградата е съобразена с всички изисквания за енергийна ефективност. Дизайнът и архитектурата са приключени през м. Ноември, 2017 година, а работата по инженерните специалности продължава. Очакваме строителството да започне през пролетта на 2018 година.

  Повече
 • "Bayview suites"

  Цялостно проектиране - архитектура и всички инженерни специалности - на две жилищни сгради в кв. Сарафово, гр. Бургас. Имотите се намират в устройствена зона Жм - "За жилищни нужди", с допустим Кинт до 1.2 и височина до 10.00 м. Общата разгъната застроена площ на всяка от сградите е около 1520 кв.м., като в жилищните етажи (първи, втори и терасовиден) са разположени дву- и тристайни апартаменти. В приветливите части на партерните нива са решени апартаменти, с прилежащи зелени площи, а където това не е удачно са проектирани няколко гаражни клетки. Всички нормативни изисквания са спазени, включително за достъпна среда от хора с увреждания, а транспортното обслужване и паркирането са решени в рамките на имотите. Екстериорният дизайн е в средиземноморски стил, по желание на инвеститорите, в унисон с намиращият се в близост друг техен затворен комплекс - Burgas beach resort. Всички проекти са предадени през м. Ноември, 2017 г., а строителството ще започне в началото на 2018 г.

  Повече
 • Сграда "E"

  Проекти по всички части на комплекс със смесено предназначение в УПИ II, м. 80, местност "Под Шосето" в гр. Бургас. Имотът е разположен в зона със смесена функция - 4/Смф - с максимално допустими параметри: Кинт≤4.0, Плътност ≤60%, Озеленяване ≥20%, Височина≤21.0 м. В два подземни и седем надземни етажа и обща разгъната застроена площ от над 22 000 кв.м., са организирани две тела - Тяло "А", с предимно жилищна функция и търговски комплекс в първите два етажа, и Тяло "Б" - заведение за бързо хранене, фитнес център и апартаментен хотел с прилежащи обслужващи помещения - пералня, рецепция и други. Паркирането и транспортно обслужване на УПИ е изцяло реализирано в неговите граници - осигурени са две нива за подземно паркиране, с обща площ от около 6000 кв.м., и осигурени паркоместа за над 165 автомобила. Достъпът до сутерена е решен съгласно нормативните изисквания по пожарна безопасност - с една двулентова и една еднолентова автомобилни рампи. Тяло "Б" разполага с отделни гаражни клетки на партерно ниво, а на терен са решени още 24 места за паркиране. Търговската част в Тяло "А" е с обща площ от 3000 кв.м., като в нея са организирани множество самостоятелни търговски обекти, аптека, кафене. С достъп от улицата са магазин за пакетирани хранителни стоки и аптека. Над второ ниво в търговската зона проектирахме покривна градина и горно осветление, както за осветяване на търговската част, така и за подобряването на атмосферата за живущите. Апартаментите са преобладаващо дву- и тристайни, като разпределенията им са съобразени с разположението на сградата. В неблагоприятните зони по калкана на сградата са организирани складови помещения за обезпечаване нуждите на живущите. Спазени са всички изисквания за достъпна среда в обществените зони от хора в неравностойно положение. Екстериорният дизайн е модерен, използвани са камък, дърво, стъкло и мазилки. Всички апартаменти са осветени през големи прозорци. Климатичните тела са прибрани зад декоративни решетки в дървесен цвят. Три кадъра от визуализацията са наложени и обработени върху въздушни заснемания с дрон на конкретното местоположение на сградата. Към проектните работи сме изработили допълнително и цветни разпределения за презентация пред крайни клиенти, както и интериорно решение на един типов апартамент. Очакваме строителството да започне през зимата на 2017/2018 година и да завърши през 2019 година.

  Повече
 • "Перла" #8

  Цялостно проектиране, интериорен дизайн на заведение за хранене и визуализация на типов апартамент на две многофамилни жилищни сгради в УПИ I и II, кв. 4, по плана на ж.к. "Зорница", гр. Бургас, с обща разгъната застроена площ 17525 кв.м. Сградите се намират в зона Жг, спрямо ОУП на гр. Бургас, а в съответствие с изготвен ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед на кмета от 28.04.2017, допустимата височината на по-голямата сграда е 39.00 м., а на по-малката - 24 м. Застроителните параметри за УПИ I са съгласно чл. 27 ал. 3 от ЗУТ, а за УПИ II - Кинт ≤3,0, Плътност ≤ 60%, Озеленяване ≥ 20%. В партера са решени медицински център с капацитет до 96 посетители и заведение за хранене тип "Бистро", за което сме изработили и интериорен дизай в средиземноморски стил. Жилищата са разнообразни - от малки двустайни апартаменти до просторни три- четири- и петстайни апартаменти. Осигурен е достъп за хора с увреждания, включително достъпен апартамент и паркоместа, съгласно нормативната уредба. Екстериорният дизайн е решен съгласно архитектурата на останалите сгради в комплекс Перла, с няколко освежаващи нови детайла. На две сутеренни нива с общ достъп от двата УПИ е организирано паркиране върху обща площ от над 3700 кв.м. Изготвени са проекти по всички части, включително за изместване на съществуваща ВИК инфраструктура в УПИ и за изграждане на нова улица в района, като сме съгласували документацията с отговорните институции. Очаква се строителството в двата имота да бъде започнато през есента на 2017 година. Освен проектните работи, сме изработили и цветен каталог с разпределения по входове и нива, за да осигурим възможност на инвеститора да презентира сградата пред крайни клиенти. Инвеститорът е заявил на Община Бургас инвестиционно намерение за изграждане на общински паркинг, детска площадка и улица с прилежащ паркинг, за собствена сметка, като общата стойност на инвестицията по окрупнени показатели ще бъде над 500 000 лв, а осигурените допълнително нови паркоместа за живущите в тази част на ж.к. Зорница, ще са над 185 броя.

  Повече
 • "Остров"

  Интериорен проект на заведение за хранене в средиземноморски стил, като част от цялостно проектиране на блок №8 в Жилищен комплекс Перла, гр. Бургас.

  Повече
 • Месокомбинат

  Цялостно проектиране на Производствено предприятие за месо и месни продукти в УПИ I-517 кв. 43, в зоната на Индустриален и Логистичен Парк, гр. Бургас. Сградата се състои от производствена и административна зона, с обща РЗП от 835 кв.м. Документацията е съгласувана с БАБХ, предвидени са всички необходими технологични помещения, осигурен е достъп и санитарен възел за хора с увреждания, съгласно нормативните изисквания. Конструкцията е метална, като ограждащите стени на битовите помещения са реализирани със "сандвич" панели с топлоизолационен слой от полиуретан. Строителството ще започне през есента на 2017 година, а сградата ще бъде въведена в експлоатация през 2018 година.

  Повече
 • "Компас"

  Цялостен проект на Жилищна сграда в УПИ VIII-408, кв. 35, ж.к. Възраждане, гр. Бургас. Сградата е проектирана като пететажна жилищна сграда, с височина на корниза 15,00 м, със сутерен, партер с гаражи и използваемо терасовидно ниво. Паркирането е предвидено в границите на УПИ, като за осигуряване на необходимите паркоместа са предвидени и системи за паркиране на две нива в двора. Общата застроена площ е 1652 кв.м., като постигнатият Кинт е 2,89, при допустим Кинт от 2,9. Към сградата са изготвени както проекти по всички части, така и цветни разпределения и фотореалистични визуализации.

  Повече
 • "Зора"

  Цялостно проектиране на жилищна сграда "Зора" в гр. Бургас, в кв. 15 по плана на ж.к. "Славейков. Общата разгъната застроена площ е над 4600 кв.м., като е постигнат Кинт от 3,0, който е и максимално допустимият за устройствена зона Жг2, съгласно ОУП на гр. Бургас. Жилищните етажи са седем, а паркирането е изцяло осигурено в подземен гараж, надземно като самостоятелни гаражни клетки и открити паркоместа - общо 53 броя. В партерно ниво са разположени и два магазина за промишлени стоки. Изпълнени са всички нормативни изисквания за достъпна среда за хора с увреждания, както и тези за осигуряване на безопасност при пожар. Всички проектни части са съгласувани със заинтересованите страни и е издадено Разрешение за Строеж през м. Август, 2017 г., а строителството се очаква да завърши през 2018 година.

  Повече
 • Бизнес хотел Авеню

  Конферентен и бизнес център с хотел и подземен гараж, на бул. "Транспортна", гр. Бургас. Сградата от III Категория съгласно Наредба №1 за видовете строежи, е разположена между хотел "Авеню" и хипермаркет "Технополис", а нейната РЗП от над 10 000 кв.м. е реализирана като три тела - тяло "А", "Б" и "В", разделени конструктивно с деформационни фуги. Застройката е свободностояща, с кота корниз 21.00 м. Тяло "А" е отредено предимно за хотелска част, с обособени 40 стаи, 4 от които за хора с увреждания, и 17 апартамента. В него са разположени още фитнес и спа център, заведение за хранене и банков офис. Тяло "Б" е изцяло офисни и търговски площи, в него се намират и три конферентни зали за 46-48 места. Тяло "В" е изцяло предвидено като подземен паркинг под нивото на двора. Общо в УПИ са осигурени 102 паркоместа, от които 4 броя - достъпни за хора с увреждания. Изработили сме проекти по всички части, които сме съгласували със заинтересованите дружества и служби - ЕВН, ВИК, РИОСВ, РД ПБЗН и други. Очакваме строителството на обекта да започне през есента на 2017 година и да продължи около 12-18 месеца.

  Повече
 • "Дъжд"

  Жилищна сграда на ул. Демокрация, гр. Бургас. Цялостно проектиране, 2017 г. Постигнато е максимално допустимото съгласно подробен устройствен план (ПУП) застрояване - РЗП от 1000 кв.м. В партера са решени гаражни клетки, а в шестте жилищни етажа - двустайни апартаменти и ателиета.

  Повече
 • "Морато мебел" цех

  Разширение на цех за производство на мебели на Морато Мебел в м. "Веригите", гр. Бургас, цялостно проектиране 2017 г. Проектът представлява разширение на съществуващия цех за производство на мебели, както и навес за дизелгенератор и инструменти. Новопроектираната постройка е едноетажна, с РЗП от 1060 кв.м. Състои се от монтажно, пакетажно и кантиращо помещение, както и офиси и помещение за котел. Довършителните работи по фасадите са предвидени с профилирана ламарина, ПВЦ дограма и мозаечна мазилка.

  Повече
 • "Спокойствие"

  Еднофамилна жилищна сграда в с. Медово, община Поморие в средиземноморски стил, с площ от 305 кв.м. Състои се от сутерен, в който са разположени техническо помещение и складове, първи етаж - дневна, кухненски бокс, две спални, кабинет, баня и покрита веранда, и втори етаж, решен като една голяма спалня, с всички удобства към нея - баня, тоалетна, тераса. Проектът е завършен през 2017 година, започваме работа и по строителството на 20.06.2017 г.

  Повече
 • "Пълнолуние"

  Цялостно проектиране на еднофамилни жилищни сгради в УПИ V-930 кв. 24, по плана на ж.к. Крайморие, гр. Бургас. Общата застроена площ е 578 кв.м., като Къща 1 се състои от три жилищни етажа, а "Къща 2" - от два жилищни етажа. "Къща 1" разполага с дневна с кухненски бокс, котелно и перално помещение и тоалетна на първи етаж, а на втори и трети са решени три спални, кабинет, две бани с тоалетни и склад. "Къща 2" е на два етажа, в първият от които има дневна, котелно помещение и дневна, а във вторият - две спални, кабинет, дрешник, перално помещение и баня с тоалетна. Архитектура и проекти по всички инженерни части са съгласувани и предадени на инвеститора в края на 2016 г., а през 2017 г. е издадено и Разрешение за строеж.

  Повече
 • "Чар"

  Цялостно проектиране на три жилищни сгради в съседни имоти, на ул. Перущица №1 и 3, в гр. Бургас. Общата РЗП на сградите е около 2000 кв.м., като в тях са разположени дву- и тристайни апартаменти, офиси, паркоместа в подземен гараж, който е общ за двата УПИ, и отделни гаражни клетки в партера. Всички проекти са изготвени и съгласувани с отговорните контролни органи, като е получено разрешение за строеж и е започнато строителство на сградите през пролетта на 2017 г.

  Повече
 • "Воденицата"

  Интериорен дизайн от бутиковия ни бранд AnnoZero, като част от цялостен проект, за еднофамилна жилищна сграда в кв. Банево, гр. Бургас, проектирана през 2016 г.

  Повече
 • "Пропорция"

  Конкурсно предложение от ексклузивния ни бранд AnnoZero за интериорен дизайн на бутикова хотелска стая, участвал на Национален конкурс ПРО Порция, 2016 г.

  Повече
 • Къща за гости с. Веселие

  Къща за гости в с. Веселие, община Приморско, цялостно проектиране 2016 г, със обща РЗП от 570 кв.м. Основната сграда се състои от сутерен и четири надземни етажа. Сутеренът е решен като релакс зона с руска баня и помещение за механа и винарна. В партерно ниво, са разположени фоайе с ниша за багаж, дневна с рецепционен кът, трапезария с обзаведен кухненски бокс и покрита веранда, както и санитарен възел. На горните два етажа са разположени по три броя самостоятелни стаи със санитарни възли и тераси, а в подпокривното пространство - общо помещение, складове за чисто, мръсно бельо и мокро помещение. Като допълващо застрояване в имота има решени работилница и лятна кухня.

  Повече
 • "Зенит"

  Цялостен проект на Жилищна Сграда "ЗЕНИТ" в ж.к. Славейков, кв. 15, гр. Бургас. В УПИ, с параметри: Кинт <3.0; Височина до 21.00 м; Плътност <80%; е реализирана жилищна сграда с обща разгъната застроена площ от 4658 кв.м. Паркирането и транспортното обслужване е реализирано в УПИ, съгласно чл. 24 ал. 1 от т. 2 към Наредба №2, като са получени 53 броя места за паркиране. На партера е разположен магазин за промишлени стоки, а по етажите - жилища. В първи жилищен етаж е предвидено жилище за хора с увреждания, съгласно нормативните изисквания. Сградата е предвидена с безгредова система, с неносещи тухлени стени. Всички проекти са изготвени и съгласувани в началото на 2016 г., сградата е в строеж, като ще бъде въведена в експлоатация през 2017 г.

  Повече
 • АКЗ #1

  Цялостно проектиране на жилищна сграда с аптека и заведение за обществено хранене в кв. 25, ж.к. Братя Миладинови, гр. Бургас. Сградата се състои от Сутерен, в който са решени 19 броя паркоместа, Партер с аптека и заведение за обществено хранене и 9 етажа с разнообразни жилища - дву- три- и четиристайни. Общата застроена площ е близо 3000 кв.м. Всички проекти са изработени и съгласувани с Община Бургас, ЕВН, ВИК и други заинтересовани страни и е издадено Разрешение за строеж в края на 2016 г., като сградата е в строеж и ще бъде въведена в експлоатация през 2018 г.

  Повече
 • "Връх"

  Цялостно проектиране на смесена сграда с подземен гараж в УПИ III кв. 14, в зона "А" по плана на ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас. Сградата е свързана на калкан със съседен УПИ, като корнизните коти са няколко - 18.00 м, 21.00 м. и 27.00 м., при спазване нормативните изисквания по ЗУТ. Общата застроена площ е 11 190 кв.м. В рамките на УПИ е реализиран подземен паркинг, като общият брой паркоместа е 69 бр. В партера на сградата са решени две заведения за хранене - тип "Бистро" и тип "Бързо хранене", пекарна за закуски, кафе-сладкарница, 9 броя магазини за промишлени стоки, детски център с капацитет до 20 бр. деца. Първи и втори жилищни етажи осигуряват четири учебни центъра с прилежащи помещения, салон за красота и офиси. В етажите от III до IX са разположени жилища и ателиета.

  Повече
 • "Promenade"

  Цялостно проектиране, с участие на двама различни колеги архитекти, външни за фирмата ни, с правоспособност по ЗКИН, на хотел "Promenade", на ул. Александър Батенберг №32, гр. Бургас и вила "Promenade", с адрес ул. Републиканска №1. Сградите, паметници на културно-историческото наследство, се намират в зона 1/Цкин - историческото ядро на гр. Бургас, който на изток е ограничен от Морската градина, на юг от ГНЦК ансамбъл "ул. Батенберг - ул. Филип Кутев". Задачите ни бяха възложени в различно време - хотелът в края на 2014 година, а вилата в края на 2015. Изходното положение също беше различно - сградата на ул. Александър Батенберг беше в окаяно състояние, буквално пред разпад, докато тази на ул. Републиканска беше значително по-запазена, въпреки недобрия и външен вид. След дълга борба с институциите, успяхме да защитим проектите за изменение на ПУП-ПРЗ и възстановяването на сградата на ул. Батенберг и да получим разрешение за строеж през 2016 година. И двете сгради бяха завършени успоредно през 2016 година, а днес вече са работещи хотели, категоризирани в категория три звезди за хотела и пет звезди за вилата.

  Повече
 • "Изгрев"

  Цялостно проектиране - архитектура и всички инженерни специалности - на три самостоятелни жилищни сгради в м. Лахана, общ. Поморие. Две от сградите са еднотипни, с площ от 165 кв.м., а третата - 147 кв.м., като разликата е в броя спални - по-малката къща разполага само с две. Проектите са приключени, съгласувани и е получено разрешение за строеж в началото на 2016 г. Сградите са въведени в експлоатация през 2017 г.

  Повече
 • "Воденицата"

  Бутикова двуетажна еднофамилна жилищна сграда в м. Воденицата, кв. Банево, гр. Бургас- цялостно проектиране и интериорен дизайн. В двата етажа са решени дневна с трапезария, гараж, веранда, три броя спални, бани и сервизни помещения, като общата застроена площ е 250 кв.м. Изготвена е документация по всички части, заедно с интериорни решения, съгласно заданието на инвеститора. Работата по проекта е приключена през пролетта на 2016 г.

  Повече
 • Вардар

  Цялостно проектиране на жилищна сграда с обслужващ партер и допълващо застрояване в ж.к. Братя Миладинови, гр. Бургас. Сградата се състои от сутерен, партер и шест жилищни етажа, като общата застроена площ е над 1600 кв.м. Апартаментите са разнообразни - студия, двустайни и тристайни. Спазени са всички изисквания за достъпност и са осигурени необходимите места за паркиране в рамките на поземления имот. Проектите са предадени на инвеститора в края на 2015 г., а сградата е построена и въведена в експлоатация през 2017 г.

  Повече
 • "Елтрак", шоурум и сервиз

  Шоурум и сервизен център на Елтрак - CAT - България, цялостно проектиране 2015 г. Сградата е с РЗП 1176 кв.м., в която са разположени търговска зала, офиси, складове, сервизна зона, автомивка и технически помещения. Конструкцията е стоманобетонна, а външните стени са решени с алуминиеви панели с топлоизолация и структурно остъкляване. Строителството ще започне през есента на 2017 година, а сградата ще бъде въведена за експлоатация през 2018 година.

  Повече
 • "АнноЗеро" офис

  "Офисът, в който да ходиш по чехли" - проектиран от и за ексклузивния ни бранд AnnoZero и изпълнен от Кабано през 2013 г. - на партерно ниво, на главна пешеходна улица в гр. Бургас. Изцяло проектиран с целта офисът да бъде втори дом, да те предразполага да изиграеш партия шах, или да прочетеш две страници от любима книга в почивката си.

  Повече
 • "M-33"

  Цялостно проектиране във фази ПУП и ТИП на жилищна сграда с подземен гараж в ж.к. Братя Миладинови, гр. Бургас. Сградата се състои от сутерен, партер и пет жилищни етажа. Общата РЗП е около 4500 кв.м. В сутеренът са разположени 27 паркоместа, с достъп чрез автомобилна рампа. На партерно ниво се намира холистичен център, с предвидени зала за йога и съблекални, фоайе, регистратура, помещения за масаж, офиси и обслужващи помещения, а в останалата площ са решени гаражни клетки за 11 автомобила, с достъп от ул. Гладстон и ул. Драма. Жилищата са разнообразни - едно- дву- и тристайни. Проектът е съобразен с Наредба №4 от юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението. Сградата е изпълнена с безгредова система с монолитни стоманобетонови греди по фасадите, колони, плочи и шайби и тухлени стени. Покривът е наклонен стоманобетонов в жилищната част с плоски участъци и с дървена покривна конструкция в частта със складовите помещения с наклон 1:1. Проектите са предадени на възложителя през лятото на 2015 г. Сградата е построена и въведена в експлоатация през 2017 г.

  Повече
 • Лукойл - бул. Т. Александров

  Изменение на ПУП-ПРЗ и ТИП по всички части за обект "Бензиностанция и газстанция Лукойл, автосервиз и пункт за ГТП", на бул. Тодор Александров, в ПИ 07079.659.432, кв. Победа, гр. Бургас. В поземления имот е ситуирана обслужваща търговска сграда, съгласно изискванията на фирмения дизайн на ЛУКОЙЛ, както и 12 бензиноколонки, разположени под козирка. Съществуваща сграда е преустроена в автосервизен център, като към нея е проектирана пристройка за обособяване на пункт за годишни технически прегледи. Обектът е въведен в експлоатация през 2017 година.

  Повече
 • "Селиша"

  Цялостно проектиране на жилищна сграда на ул. Поп Грую №7, в гр. Бургас. Сградата се състои от сутерен и пет надземни етажа, с обща застроена площ около 1500 кв.м. На партерно ниво са разположени два офиса, платформа за автомобилен достъп до сутерена и входно преддверие със стълбищна клетка и асансьор за жилищната част. Жилищните етажи са решени с двустайни и тристайни апартаменти с разнообразни площи. Паркирането е осигурено изцяло в рамките на УПИ. Проектите са предадени на инвеститора през пролетта на 2015 г., а сградата е въведена в експлоатация в началото на 2017 г.

  Повече
 • "Звездичка арена"

  Тренировъчна база за детски футболен клуб "Звездичка" Бургас - дарение на клуба, цялостен проект - 2014 г.

  Повече
 • "Жълтата къща"

  Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с басейн и ограда в кв. Ветрен, гр. Бургас - цялостно проектиране и строителство, 2013-14 г.

  Повече
 • "BMW" шоурум и сервиз

  Цялостно проектиране на Автоцентър с шоурум и складова база на Бова Кар ЕООД - официален представител на BMW в гр. Бургас. Съгласно действащ ПУП-ПРЗ, в имота е предвидена застройка с височина на корниза до 21.00 м., отредена "За автоцентър с шоурум и складова база". Сградата се състои от сутерен и два надземни етажа, като общата разгъната застроена площ е 4300 кв.м. Проектът по част Архитектурна е изготвен съгласно последните тенденции във фирмения дизайн на BMW, като всеки детайл е изпълнен съгласно високите изисквания на компанията. Сградата се състои от Сутерен с разположен в него автомобилен склад и автомивка, I-ви етаж с търговска зала, сервизни помещения, складови помещения и други и II-ри етаж, в който са разположени офиси. Архитектура и проекти по всички инженерни части са изготвени и съгласувани в началото на 2014 г., след което е издадено разрешение за строеж, а сградата е въведена в експлоатация през есента на 2015 г.

  Повече
 • "Фишланд"

  Цялостно проектиране на складово-хладилна база за съхранение на риба и рибни продукти и монтаж на фотоволтаична електроцентрала на покривите, в м. "Дванадесетте", гр. Бургас. Застройката е едноетажна, с обща РЗП от над 5700 кв.м. В складово-хладилната част са решени четири големи хладилни склада с рампа за камиони, пакетажно с камера за шоково замразяване, седем офиса за обслужване на малките камери, битови помещения за персонал, складови помещения и други. Административната част се състои от два етажа, в които са организирани офиси, заседателна зала, кухненски кът, санитарни помещения и търговски отдел. Върху покривите и като навеси над паркинга е изпълнена фотоволтаична централа, с монтирани 2530 бр. фотоволтаични панели с обща мощност над 500 KWp. Всички проекти са изготвени и съгласувани от нас и предадени за издаване на Разрешение за Строеж през м. май, 2013 г. Сградата е построена и въведена в експлоатация през 2015 г.

  Повече
 • Хотел Милано

  Проектиране по всички части на семеен хотел "Милано", в ж.к. Зорница, гр. Бургас. Проектите са предадени през 2013 г., a хотелът построен и въведен в експлоатация, като приема гости от 2014 г.

  Повече
 • "Болеро"

  Смесена многофункционална сграда с магазин в партера в ж.к. Изгрев, гр. Бургас. Цялостно проектиране, 2013 г. Върху обща РЗП от около 5000 кв.м. са проектирани шест етажна сграда и подземен паркинг. В партера е решен магазин за хранителни стоки, а в горните етажи са обособени офиси и жилища с разнообразни площи и функционалност.

  Повече
 • "Motor Vision"

  Архитектура и проекти по всички инженерни части, включително съгласуване на документацията, 2011 г. Обектът е въведен в експлоатация през 2012 година. Снимките са на вече завършената сграда, която се състои от сервизни клетки, автомивка, офис, кафене и пункт за годишни технически прегледи.

  Повече
 • Лукойл - ул. Чаталджа

  Изменение на ПУП и цялостно проектиране на обект: Бензиностанция с Газстанция "Лукойл", ул. Чаталджа №1, кв. Победа, гр. Бургас.

  Повече
 • "Cabaña #4"

  Жилищна сграда с кабинети в партера в гр. Несебър, кв. Черно Море, цялостно проектиране и строителство, с Акт 16 от 2016 г. В сградата са разположени десет апартамента и четири лекарски кабинета в партера. Общата застроена площ е 750 кв.м.

  Повече
 • "Солемо"

  Комплекс от пет къщи-близнаци в с. Твърдица, гр. Бургас. Цялостно проектиране и строителство, 2009 г.

  Повече
 • "Дионисополис"

  Жилищна сграда с подземен гараж и магазин в гр. Чепеларе, обл. Смолян. Цялостно проектиране и строителство, 2007-2009 г. Сградата е разположена на склон в близост до спортното училище в града, като повечето апартаменти са с прекрасна гледка към планинските склонове на Родопите. Обособени са 22 апартамента, магазин, гаражни клетки с външен достъп и паркоместа в подземен гараж. Общата застроена площ е над 2000 кв.м.

  Повече
 • "Фотинов"

  Реални снимки от изпълнената Жилищна сграда с магазин в партера и гаражи на ул. Фотинов. Цялостно проектиране, 2008 г.

  Повече
 • Четири жилищни сгради в ЖК Славейков УПИ V

  Четири жилищни сгради в УПИ V-55, кв. 3, ж.к. Славейков, гр. Бургас. Цялостно проектиране, 2008 г.

 • Търговски център ТРИА

  Търговско-административен център "Триа", ЦГЧ УПИ IV, кв. 124, гр. Бургас. Цялостно проектиране, 2004 г.

 • Търговски център ПРЕСТИЖ, ЖК Славейков

  Търговска сграда в УПИ II-47, 111, 112, 113, 114, кв. 48, ж.к. "Славейков", гр. Бургас. Цялостно проектиране, 2004г.

 • хотел ФАВОРИТ, ЖК Зорница

  Семеен хотел в УПИ V-34, кв. 1, ж.к. "Зорница", гр. Бургас. Цялостно проектиране, 2003 г.

 • Лукойл, кръгово Трапезица

  Бензиностанция, газстанция и търговска сграда в УПИ II-16, кв. 29 А, ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас. Цялостно проектиране, 2002 г.

 • Три жилищни сгради в ЖК Изгрев, УПИ II

  3бр. Жилищни сгради в УПИ II-16, кв. 7, ж.к. "Изгрев", гр. Бургас. Цялостно проектиране, 1999 г.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website